Geinformeerd » Specials » Betontechnologie

Ontwerpen en uitvoeren van kwalitatief goede betondoorsneden

Ontwerpen en uitvoeren van kwalitatief goede betondoorsneden Beton is een veel toepast en zeer praktisch constructiemateriaal. Het geeft veel volume aan imposante bouwwerken waarnaast het ook een nette afwerking heeft. Aan het materiaal dient echter veel aandacht te worden gegeven in de uitvoeringsfase waarbij bijvoorbeeld de wapeningskorf of netten op voldoende dekking moeten liggen. Daarnaast dient het beton voldoende te worden verdicht om goede hechting met het betonstaal te verkrijgen. Hoe wordt beton gebruikt als constructiemateriaal en hoe dient er op de uitvoering te worden gelet?

Beton als constructiemateriaal

Het materiaal heeft hoge kwaliteiten zeker als het om druk gaat. Bij trek daarentegen heeft het minder gunstige kwaliteiten waardoor betondoorsneden afgewapend dienen te worden. Indien er in beton een moment optreedt dient het te worden ontbonden in een druk- en trekkracht. Druk wordt dan opgenomen door de betondrukzone terwijl de trekkracht wordt opgenomen in betonstaal. Die combinatie zorgt ervoor dat het beton als samenwerkende doorsnede grote belastingen en momenten kan opnemen. In de dwarsrichting kan het materiaal slechts een beperkte betonschuifspanning opnemen waardoor beugels moet worden toegevoegd. Daarnaast geldt dat als er bijvoorbeeld paalmisstanden van toepassing zijn dan treedt er wringing in de balk op. Ook die krachten dienen met aanvullende dwarskracht- en flankwapening opgenomen te worden.

Uitvoeringstechnieken

Om een betonconstructie goed af te kunnen wapenen is het noodzakelijk dat het op voldoende dekking ligt. De korf bestaat daarbij uit een basis hoeveelheid staven welke onderin en bovenin liggen. Die staven worden met aanvullende bijleg aangevuld. De basiswapeningskorf moet minimaal twintig procent van het benodigde maximale wapeningshoeveelheid aan betonstaal hebben. Daarnaast is het opgebouwd uit verticale dwarsstaven ook wel beugels genoemd welke verantwoordelijk zijn voor de overdracht van dwarskracht. Hoeveel wapening als hoofd- bijleg-, flank- en dwarskrachtwapening moet worden aangebracht is daarbij afhankelijk van de drukcapaciteit van het toegepaste betonsoort. Daarnaast vormen uiteraard ook uitvoeringsaspecten een belangrijke rol. Enerzijds dient het toegepaste staal een roestvormige kleur te hebben waarnaast het gestorte beton ook moet worden afgetrild. Wat zijn de redenen daarachter?

Hoe kunt u daarnaast betonconstructies doorrekenen?
Scheuren beton: beton hoort te scheuren, maar niet teveel!

Scheuren beton: beton hoort te scheuren, maar niet teveel!

Binnen constructies wordt volop beton toegepast, omdat het een relatief hoge drukcapaciteit heeft. Tezamen met wapeningsstaal kan het veel belasting opnemen. Daartoe wordt inwendig in een balk een dru…
Wapeningsstaal mag er roestig uitzien

Wapeningsstaal mag er roestig uitzien

Kom je op een bouwplaats dan valt het altijd op dat betonstaal er roestig uitziet. Je pakt het vast en je handen zijn per definitie bruin gekleurd! Is dit wel goed dat het betonstaal enigszins roest e…
De functie van flankwapening in betonbalk

De functie van flankwapening in betonbalk

Een betonbalk heeft aan alle zijden wapening om zo constructieve veiligheid te kunnen waarborgen. Er dienen momenten te worden opgenomen om belastingen af te voeren naar de steunpunten. Daarbij dient…
Wat houdt betondekking op wapening in?

Wat houdt betondekking op wapening in?

Betonconstructies worden met betonstaal afgewapend, zodat de samengestelde doorsnede voldoende sterk is en stijfheid biedt. Een belangrijk aspect daarbij is de dekking, waarop wapening moet liggen om…
Wat houdt de inwendige hefboomsarm bij betonconstructies in?

Wat houdt de inwendige hefboomsarm bij betonconstructies in?

Betonconstructies en –balken worden afgewapend met betonstaal, omdat beton als materiaal geen trek kan opnemen. Omdat beton meestal een bepaalde overspanning moet overbruggen wordt een moment (kNm) in…
Waarom wordt gestort beton afgetrild?

Waarom wordt gestort beton afgetrild?

Beton vormt naast staal het meest toegepaste constructiemateriaal ter wereld. De Romeinen hebben het materiaal als eerste toegepast in de 2e eeuw voor Chr. door kalk of tras te mengen met zand, stenen…
Wat houdt dwarskracht in?

Wat houdt dwarskracht in?

Om constructies uit te rekenen wordt over de lengte van een doorsnede belasting in rekening gebracht. Stalen liggers en betonbalken worden daarbij belast met constante belastingen, driehoekslasten en…
Druksterkte van beton: hoeveel kan beton aan druk opnemen?

Druksterkte van beton: hoeveel kan beton aan druk opnemen?

Beton is een mengsel van zand, stenen en cement, waarmee in verharde vorm een hoge druksterkte wordt behaald. Het materiaal werkt uitermate gunstig als het onder druk staat, echter kan slechts 10% van…
De plaats van wapening in een betonbalk

De plaats van wapening in een betonbalk

Balken vormen een belangrijk onderdeel van de constructie van een bouwwerk. Het wordt bijvoorbeeld altijd toegepast om de belasting van een gebouw via balken naar de fundatie af te dragen. Hoe de wape…
Hoe lang moet de opleglengte van een betonbalk zijn?

Hoe lang moet de opleglengte van een betonbalk zijn?

Wordt binnen een constructie een betonnen balk toegepast, dan is het van belang om voldoende opleglengte in acht te nemen. Het betreft meestal een dragende balk, waarop belasting rust en dat dient op…
Wat houden beugels in een betonbalk in?

Wat houden beugels in een betonbalk in?

Een betonnen balk is een standaard combinatie van betonmateriaal tezamen met betonstaal in de vorm van een korf. Horizontaal ligt trekwapening onderin en bovenin ligt vaak praktische wapening (mits op…
Hoeveel wapening (wapeningspercentage) mag er in beton?

Hoeveel wapening (wapeningspercentage) mag er in beton?

Beton is een handig materiaal, waarmee hoge sterktes kunnen worden behaald. Dit geldt echter als het beton onder druk staat. Trek daarentegen wordt zeer slecht opgenomen en dus dient dat middels wapen…
Beton paalkop of kolomkop moet in bovenliggend beton steken

Beton paalkop of kolomkop moet in bovenliggend beton steken

Als betonpalen of kolommen zijn gesteld, wordt de bovenliggende constructie erover aangebracht. Om een mooie overgang van de kop naar de balk te bereiken, is het van belang dat de kop enigszins in de…
Gepubliceerd door Geinformeerd op 05-09-2013, laatst gewijzigd op 08-09-2018. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties