Geinformeerd » Zakelijk
Artikelen 1 - 10 van 30 in de rubriek Zakelijk

Zakelijk

Belang van social media strategie voor bedrijfsresultaten

Belang van social media strategie voor bedrijfsresultaten

Het gebruik van social media neemt per maand per jaar stevig toe en steeds meer mensen en dus consumenten maken ervan gebruik. Veel mensen maken uitgebreid gebruik van het internet, Hyves, Facebook en… Diversen, 09-11-2012
De noodzaak van een Due Diligence bij bedrijfsovername

De noodzaak van een Due Diligence bij bedrijfsovername

Om een bedrijfsovername goed te kunnen regelen, dient er een "Due Diligence" te worden uitgevoerd. Dit wordt ook wel de boekencontrole genoemd, waarmee wordt onderzocht hoeveel risico’s het nieuwe man… Zakelijk, 05-11-2012
De taken van de commercieel directeur

De taken van de commercieel directeur

Als belangrijk onderdeel van een ondernemingsorganisatie wordt naast een statutair een commercieel directeur ingezet. Deze zorgt ervoor dat het aangeboden product of dienst een goede marktpositie verk… Zakelijk, 08-12-2012
De voordelen van een escrow contract

De voordelen van een escrow contract

Op zakelijk niveau kunnen afspraken worden gemaakt, waarbij grote belangen op het spel staan. Vaak wil men zekerheden inbouwen om risico’s te minimaliseren. Een methode om gemaakte afspraken onderling… Zakelijk, 18-10-2012
De wederrechtelijkheid van contracten

De wederrechtelijkheid van contracten

Een contract legt de onderlinge verhouding tussen meerdere partijen vast, zodat afspraken duidelijk worden vastgelegd. Het vormt de basis waarmee zaken onderling kunnen worden gedaan. Als er echter sp… Zakelijk, 23-10-2012
Een bestuurder is verantwoordelijk voor zijn beslissingen

Een bestuurder is verantwoordelijk voor zijn beslissingen

Ondernemingen, bedrijven en organisaties worden aangestuurd door managers en bestuurders. Beslissingen kunnen grote consequenties hebben zowel voor de organisatie, de financiën maar ook voor andere pa… Diversen, 07-11-2012
Futloos personeel: rust, beweging, stress en werkdruk

Futloos personeel: rust, beweging, stress en werkdruk

Hoe goed een onderneming presteert, hangt af van het personeel en wat er allemaal moet worden gedaan. Veel werk betekent veel stress en spanningen, waardoor men futloos kan worden. Zeker als het gepaa… Diversen, 22-03-2014
Goedkoop personeel ontslaan: faillissement en doorstart

Goedkoop personeel ontslaan: faillissement en doorstart

Komt een bedrijf in de rode cijfers dan kan een reorganisatie met een ontslagronde uitkomst bieden waarbij de ontslagenen recht hebben op een ontslagvergoeding. Is er echter sprake van een faillisseme… Diversen, 24-07-2013
Groeicijfers en voorspellingen doen: afzet en voorraadbeheer

Groeicijfers en voorspellingen doen: afzet en voorraadbeheer

Omdat alles tegenwoordig met de computer wordt gedaan, zijn we eraan gewend geraakt om analyse ook via die weg automatisch te laten uitvoeren. Zo kunt u handig binnen Excel trendlijnen toevoegen, waar… Diversen, 16-03-2014
Het nut van merkenrecht en bescherming tegen merkmisbruik

Het nut van merkenrecht en bescherming tegen merkmisbruik

Tussen bedrijven en op de markt gebrachte producten wordt onderscheid gemaakt door het voeren van logo’s en merken. Wil men binnen een afzetmarkt een bepaald product of dienst aan de man brengen dan d… Juridisch, 16-12-2012