Geinformeerd » Specials » Beton uitrekenen

Hoe kun je betonconstructies berekenen?

Hoe kun je betonconstructies berekenen? Beton is een relatief sterk materiaal, waarmee grote sterkte en stijfheid kan worden bereikt. Het materiaal neemt eenvoudig hoge druklasten op, echter kan zeer beperkt trekkrachten opnemen. Omdat betonstaal uitermate goed samenwerkt met het materiaal, kunnen voor zowel druk als trek goede capaciteiten worden behaald. Waarop moet je letten en op welke manier kun je één en ander handmatig handig bepalen?

Berekening van de hoofdwapening

Is eenmaal de belasting op de balk in samenhang met de overspanning bekend, dan kunnen de dimensies van de betonnen balk worden bepaald. Het totaal resulteert in een maatgevend moment, welke via de inwendige hefboomsarm door betondruk en betonstaaltrek moeten worden opgenomen. Hoe wordt deze hefboom bepaald en hoe wordt daarbij met de dekking rekening gehouden? Op welke manier vertaalt de belasting zich dus naar een wapeningshoeveelheid en hoeveel veiligheid of UC krijgt de doorsnede daarmee? Daarnaast kun je eveneens de GTB tabellen gebruiken voor de bepaling van de hoofdwapening. Hoe zijn de GTB tabellen afgeleid en hoe pas je het toe?

Overdracht toenemende dwarskrachten

De ligger wordt belast met een doorgaande belasting uitgedrukt in kN/m. Naarmate men dichter bij de oplegpunten komt, cumuleert het gewicht, waardoor een toenemende dwarskracht ontstaat. De betondoorsnede heeft echter een beperkte capaciteit om die spanningen naar de volgende meter beton over te dragen. Om te voorkomen dat het beton in dwarsrichting kapot gaat, dient voldoende dwarskrachtwapening te worden toegepast. Hoe reken je dwarskrachtwapening van een balk uit? Is er echter sprake van paalmisstanden of een a-centrische belasting dan kan de balk gaan wringen. Hoe vertaalt de combinatie van dwarskracht en wringing naar aanvullende wapening?

Doorbuiging

Balken welke worden belast gaan werken en doorbuigen. Meestal wordt een balk ontworpen op basis van een noodzakelijke hoeveelheid wapening (o.b.v. rekenmoment), echter er wordt vaak vergeten dat de balk eveneens gaat doorbuigen. Beton is een star materiaal, echter er zal altijd een mate van doorbuiging optreden. Hoe kun je zelf handmatig de doorbuiging van een balk doorrekenen en hoe pas je het M-k diagram daarbij toe?

Wat zijn de berekeningsmethodieken binnen de betontechnologie en hoe kun je het ontwerpen en uitvoeren van kwalitatief goede betondoorsneden bepalen?
Hoe reken je een betonnen balk door?

Hoe reken je een betonnen balk door?

Overal in huis liggen betonnen balken om belasting naar de dragende lijn af te dragen. Het kan zijn dat je die balken extra wilt belasten. Ook kan het zijn dat je zelf een betonbalk in huis wilt toepa…
De functie van flankwapening in betonbalk

De functie van flankwapening in betonbalk

Een betonbalk heeft aan alle zijden wapening om zo constructieve veiligheid te kunnen waarborgen. Er dienen momenten te worden opgenomen om belastingen af te voeren naar de steunpunten. Daarbij dient…
Buiging betonvloer: hoeveel buigt een gewapende vloer door?

Buiging betonvloer: hoeveel buigt een gewapende vloer door?

Vloeren worden belast met eigengewicht, rustende belasting en variabel lasten. Standaard wordt de vloer afgewapend op basis van het maximale rekenmoment, zodat de combinatie beton met betonstaal de kr…
Hoe wordt een betonkolom doorgerekend?

Hoe wordt een betonkolom doorgerekend?

Indien beton als kolom in een gebouw wordt toegepast heeft het altijd een zeer belangrijke functie. Gewicht van boven uit de vloeren, het dak en wanden worden geconcentreerd afgevoerd. Oftewel er is a…
De verankeringslengte van betonstaal

De verankeringslengte van betonstaal

Om ervoor te zorgen dat beton ten gevolgen van momenten en dwarskrachten niet bezwijkt wordt een wapeningskorf toegepast met hoofdwapening daar waar momenten voorkomen. Bevindt een wapeningsstaaf in d…
Benodigde wapeningspercentage w0 met wortelformule berekenen

Benodigde wapeningspercentage w0 met wortelformule berekenen

Voor het snel doorrekenen van een betondoorsnede wordt normaal gebruik gemaakt van GTB tabellen. Hierin kan men bij een gegeven moment en vorm van de betonbalk een zeker wapeningspercentage bepalen. D…
Hoe reken je een betonvloer uit?

Hoe reken je een betonvloer uit?

Indien een betonvloer met vrije overspanning wordt toegepast dan dient het voldoende wapening te hebben. Ook vrij licht belaste vloeren dienen een minimaal formaat of dikte te hebben, waarnaast het oo…
Hoe wordt drukwapening in betonconstructies berekend?

Hoe wordt drukwapening in betonconstructies berekend?

Drukwapening is een aanvullende wapening op de standaard toegepaste trekwapening. Het wordt toegepast indien de normale wapening de belastingen niet meer kunnen afwapenen en de balk strikt genomen onv…
Minimale hoogte betonbalk door maximaal wapeningspercentage

Minimale hoogte betonbalk door maximaal wapeningspercentage

Het opvangen van gewicht zodat een overspanning ontstaat, wordt middels liggers, lateien en betonbalken gedaan. Zeker beton is een zeer praktisch materiaal, omdat het veel druk kan opnemen. Tezamen me…
Hoe reken je dwarskrachtwapening van een balk uit?

Hoe reken je dwarskrachtwapening van een balk uit?

Betonbalken worden toegepast, omdat deze tegen een relatief gunstige prijs kwaliteit verhouding veel belasting kunnen opnemen. In de lengterichting neemt de balk moment uit de belasting van boven op d…
Hoe reken je de doorbuiging van een betonnen balk door?

Hoe reken je de doorbuiging van een betonnen balk door?

Voor het berekenen van de doorbuiging van betonbalken, dient een samengestelde EI (elasticiteit * traagheidsmoment) worden toegepast. Daartoe dient de k-waarde te worden bepaald, welke de mate van ver…
Hoeveel wapening (wapeningspercentage) mag er in beton?

Hoeveel wapening (wapeningspercentage) mag er in beton?

Beton is een handig materiaal, waarmee hoge sterktes kunnen worden behaald. Dit geldt echter als het beton onder druk staat. Trek daarentegen wordt zeer slecht opgenomen en dus dient dat middels wapen…
Hoe reken je het M-k diagram voor een betondoorsnede uit?

Hoe reken je het M-k diagram voor een betondoorsnede uit?

Voor staal kan vrij rechtlijnig worden bepaald hoeveel een doorsnede doorbuigt, echter voor een betondoorsnede is dat een ander verhaal. Er is namelijk sprake van een vervormingsomstandigheid afhankel…
Hoe wordt een T-balk binnen een betonvloer uitgerekend?

Hoe wordt een T-balk binnen een betonvloer uitgerekend?

Lokaal zwaar belaste vloeren kunnen worden verzwaard met ribben onder de vloer. Ter plaatse van de hoge belastingsconcentratie kan dan van een voordelige inwendige hefboomsarm worden gebruikgemaakt, z…
De versterkte strook betonvloer berekenen en afwapenen

De versterkte strook betonvloer berekenen en afwapenen

Gebouwen kunnen zware lasten voor vloeren betekenen, zeker als dragende wanden of zwaarbelaste kolommen in het veld staan. In die gevallen dienen in de soms dunne betonvloer speciale voorzieningen te…
Hoe wordt een gewapende betonnen kesp doorgerekend?

Hoe wordt een gewapende betonnen kesp doorgerekend?

Gebouwen bestaan uit vloeren, wanden en kolommen, waarbij veel belasting naar beneden wordt afgevoerd. Indien het een kolom betreft komt een relatief hoge concentratie gewicht samen op één punt. Meest…
Hoe reken je pons uit bij een vloerbelaste kolom?

Hoe reken je pons uit bij een vloerbelaste kolom?

Kolommen welke onder een vloer staan, zijn meestal dragend en worden belast met veel gewicht. De verbinding tussen kolom en vloer dient dermate te zijn uitgevoerd, dat alles constructief verantwoord i…
Hoe vertaalt wringing in een betonbalk naar extra wapening?

Hoe vertaalt wringing in een betonbalk naar extra wapening?

Funderingsbalken worden belast op verticale lasten, waardoor momenten en dwarskracht ontstaan. Omdat deze balken grote lasten moeten opnemen is het belangrijk dat de palen er centrisch onder staan. In…
Ontwerpberekening betonwapening volgens GTB tabellen

Ontwerpberekening betonwapening volgens GTB tabellen

Beton kan op meerdere manieren worden doorgerekend. Om één en ander voor de rekenaar te vergemakkelijken zijn standaard GTB tabellen opgesteld. Daarmee kan op basis van een betondoorsnede, -kwaliteit-…
Noodzaak controle scheurvorming beton

Noodzaak controle scheurvorming beton

Heeft men de benodigde wapening bij een betonconstructie bepaald om belasting op te kunnen nemen, dan dient de mate van scheurvorming te worden bepaald. Het vormt een belangrijke controle bij milieukl…
Invloed van betonkwaliteit op sterkte betonbalk

Invloed van betonkwaliteit op sterkte betonbalk

Om een betonnen balk te kunnen maken, heeft men een zekere betonkwaliteit nodig. Beton is verkrijgbaar in verschillende samenstellingen met evenveel sterktevariaties. Meest gangbare betonkwaliteiten z…
Gepubliceerd door Geinformeerd op 26-01-2013, laatst gewijzigd op 05-11-2020. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties