Geinformeerd » Specials » Bloedaandoeningen

Rode bloedlichaampjes en gezond lichaam: probleem en advies!

Rode bloedlichaampjes en gezond lichaam: probleem en advies! Om goed te kunnen functioneren dienen alle lichaamsdelen van voldoende zuurstofrijk bloed te worden voorzien. Daartoe dient hemoglobine (rode bloedlichaampjes) via magnesium en ijzer aan zuurstof te worden gekoppeld zodat weefsel daarvan kunnen worden voorzien. De kwaliteit van het bloed is dus essentieel voor het goed kunnen functioneren van ons complete wezen. Daaraan gerelateerd is het eveneens van belang dat de invloed van hart- en vaatziekten wordt voorkomen door een gezonde levensstijl aan te meten. Waaruit bestaat bloed en wat kunnen de problemen daarbij zijn?

Belangrijke bouwstenen

Het bloed vervoert alles wat het lichaam maar nodig heeft. Het is de snelweg van de belangrijkste stoffen waarmee ons gestel met weefsels wordt opgebouwd zodat wij adequaat kunnen blijven doordraaien. Denk aan zuurstof maar ook vitaminen, vetten, mineralen en dergelijke. Daarnaast bevat het bloedplaatjes welke wondjes versneld kunnen laten herstellen. Het bloed heeft een levensduur van circa 120 dagen waarna het wordt ververst. Dit is een dagelijks proces waarbij het hemoglobine in bilirubine wordt omgezet en geeft als afvalstof de ontlasting de typisch donkere kleur.

Aandoeningen aan het bloed

Indien de lever niet meer goed werkt dan kan het aandeel bilirubine slecht wordt afgevoerd waardoor de giftige afvalstof in andere weefsels wordt opgeslagen. Denk aan de huid en ogen. Deze kleuren in dat geval geel doordat geelzucht is ontstaan. Andere problemen kunnen zijn dat er bloedarmoede is - oftewel onvoldoende zuurstofdragers waardoor het lichaam snel is uitgeput - of dat er een bloedinfectie optreedt. Wat zijn de tips om extra rode bloedlichaampjes aan te laten maken en wat voor invloed hebben B11, B12 vitamine maar ook de inname van varkenslever daarop?

Hoe zijn bloedaandoeningen verder gerelateerd aan trombosevorming en wat is de invloed daarvan op het lichaam?
Welke bloedgroep komt het meest of het minst voor?

Welke bloedgroep komt het meest of het minst voor?

Bloed vormt de levensader van ons lichaam en ons bestaan. Het vervoert belangrijke stoffen zoals mineralen, energie met zuurstof, zodat organen en weefsels goed kunnen functioneren. Wegens bepaalde an…
Tekort rode bloedlichaampjes HB: wat kunnen de redenen zijn?

Tekort rode bloedlichaampjes HB: wat kunnen de redenen zijn?

Veel mensen hebben bloedarmoede en dat kan een aanzienlijke impact op het leven hebben. Met gewone anemie kan men normaal goed leven, andere vormen resulteren in een regelmatige check bij de arts of g…
Tips om bloedarmoede aan te pakken

Tips om bloedarmoede aan te pakken

Anemie oftewel bloedarmoede houdt in dat er te weinig rode bloedcellen of te weinig goedwerkende bloedcellen aanwezig zijn. Dit wordt ook aangeduid met de hoeveelheid hemoglobine, welke de drager is v…
Albumine: vochtaantrekker en transportmedium bloed

Albumine: vochtaantrekker en transportmedium bloed

Bloed is een samenstelling van meerdere bloedcellen, water en bloedplasma, waarmee het lichaam wordt voorzien van alle noodzakelijke stoffen. Een onderdeel daarvan is de stof albumine en wordt in de l…
Hemolyse: versnelde afbraak rode bloedlichaampjes, anemie

Hemolyse: versnelde afbraak rode bloedlichaampjes, anemie

Bloedarmoede geeft vaak vermoeidheidsklachten, waarnaast teveel bloedafbraakstoffen aanwezig zijn. Bij de aandoening hemolyse is de rode bloedcel relatief broos, waardoor hemoglobine eerder door de wa…
G6PD deficiëntie: energietekort bloedcel afbraak hemoglobine

G6PD deficiëntie: energietekort bloedcel afbraak hemoglobine

In het lichaam zijn rode bloedlichaampjes met daarin hemoglobine actief om zuurstof aan te voeren en kooldioxide af te voeren. Om die werking goed uit te kunnen voeren, hebben de bloedcellen energie n…
HLA-bloedtest bij auto-immuunziekte en orgaantransplantatie

HLA-bloedtest bij auto-immuunziekte en orgaantransplantatie

Om de invloed van de afweer te kunnen bepalen, kan een HLA bloedtest worden gedaan. Het is een goede indicator voor bepaalde auto-immuunziekte, maar ook in hoeverre een orgaan succesvol kan worden get…
Invloed slecht werkende bloedzuiveraars (lever en milt)

Invloed slecht werkende bloedzuiveraars (lever en milt)

Bloed is van levensbelang omdat het lichaam daarmee van alle noodzakelijke stoffen, mineralen, energie en zuurstof wordt voorzien. Om het bloed van goede kwaliteit te houden, dienen oude bloedcellen,…
Syndroom van Conn: hoge bloeddruk, moe en stemmingsvariatie

Syndroom van Conn: hoge bloeddruk, moe en stemmingsvariatie

In het lichaam zorgt aldosteron voor de regulering van natrium en kalium. Het niveau daarvan is normaal gezien stabiel, echter door toedoen van aandoeningen aan de bijnieren, kan het extreem aanhouden…
Tips om hoge bloeddruk te verlagen!

Tips om hoge bloeddruk te verlagen!

Om te voorkomen dat u één van de drie belangrijkste doodsoorzaken 'hartinfarct', 'herseninfarct' en 'longembolie' krijgt, is het noodzakelijk om de hoge bloeddruk aan te pakken. Op zich is het niet de…
Nierlijden: slechte bloedzuivering en minder bloedcelaanmaak

Nierlijden: slechte bloedzuivering en minder bloedcelaanmaak

Een vaak bij het ouder worden voorkomende aandoening is nierlijden. De nieren werken verminderd, waardoor het bloed slecht van afvalstoffen wordt gezuiverd. Daarnaast wordt de aanmaak van rode bloedli…
Haptoglobine: versnelde afbraak rode bloedcellen vaststellen

Haptoglobine: versnelde afbraak rode bloedcellen vaststellen

De lever is een zeer belangrijk orgaan voor de zuivering van het bloed. Het bloed bevat namelijk veel afvalstoffen en reeds afgebroken bloed, welke verder geen functie hebben. Het dient uit het bloed…
Resusfactor: geelzucht baby, miskraam of doodgeboren kind

Resusfactor: geelzucht baby, miskraam of doodgeboren kind

Reeds vanaf de bevruchting van een eicel ligt vast wat voor bloedgroep het kind krijgt. Het kan gaan om bloedgroep A, B, AB of O. Toch is er een aanvullend onderscheid zijnde de resusfactor. Dit is ee…
Bloedtransfusie: bloeddonatie voor een kwart miljoen mensen!

Bloedtransfusie: bloeddonatie voor een kwart miljoen mensen!

Bloed is de levensader van ons bestaan en dus moeten we voldoende gezond bloed hebben. Wegens operaties of levensreddende behandelingen zijn er dagelijks bloedtransfusies nodig. Omdat er verschillende…
Ziekte van Glanzmann: slecht stollend bloed, herstel wond

Ziekte van Glanzmann: slecht stollend bloed, herstel wond

Bloedplaatjes zijn verantwoordelijk voor de stelping van het bloed. Indien er sprake is van de ziekte van Glanzmann dan bevat het oppervlak van die trombocyten een bepaalde eiwit niet, waardoor de sto…
Plasmaferese: bloedzuivering bij ernstig zieke patiënten

Plasmaferese: bloedzuivering bij ernstig zieke patiënten

Bij bloedaandoeningen of bepaalde ziekten zoals beenmergkanker kan het bloed vervuild raken met ongewenste bloedelementen. Denk aan een hoge concentratie plasmacellen, een MGUS bloedeiwit piek, onrijp…
De samenstelling van bloed: waaruit bestaat bloed?

De samenstelling van bloed: waaruit bestaat bloed?

De sappen van het leven oftewel je bloed is essentieel voor de functionering van het lichaam. Het zorgt ervoor dat organen voldoende zuurstof en suikers krijgen om draaiende te blijven. Door ons hart…
Eet varkenslever bij bloedarmoede als stimulans voor bloed

Eet varkenslever bij bloedarmoede als stimulans voor bloed

Mensen met bloedarmoede zijn snel uitgeput, waarnaast lichaamsprocessen minder actief zijn. Vaak uit het zich bij vrouwen tijdens de menstruatie, waarbij men veel pijn ondervindt. De aandoening kan in…
De consequenties van een B6, B8, B11 en B12 tekort

De consequenties van een B6, B8, B11 en B12 tekort

Vitaminen liggen ten grondslag aan vele noodzakelijke lichaamsprocessen, waardoor vitale organen, bloed, zenuwen, ruggenmerg, DNA enzovoorts in goede conditie worden gehouden. Het is dan ook van belan…
Een bloedinfectie kan grote gevolgen hebben

Een bloedinfectie kan grote gevolgen hebben

Bloed vormt de motorolie van het menselijk lichaam en zorgt voor de aanvoer van zuurstof en afvoer van koolstofdioxide. Daarnaast vervoert het vele belangrijke stoffen zoals hormonen, vitaminen, miner…
Bilirubine als overblijfsel van hemoglobine bloed: geelzucht

Bilirubine als overblijfsel van hemoglobine bloed: geelzucht

Om goed te kunnen functioneren zijn we direct afhankelijk van voldoende rode bloedlichaampjes en de mogelijkheid om daarbij zuurstof te vervoeren. Hemoglobine kan aan ijzerdeeltjes worden gekoppeld, w…
Bloedvlekjes huid, bloedingen: Immuun TrombocytoPenie ITP

Bloedvlekjes huid, bloedingen: Immuun TrombocytoPenie ITP

Het hebben van allemaal dieprode bloedvlekjes op de huid en in de mond is een duidelijk teken van ITP. Dit staat voor Immuun TormbocytoPenie en is een auto-immuun ziekte. Daarbij worden de bloedplaatj…
Plasmaceltoename: MGUS aandoening, soms indicator van kanker

Plasmaceltoename: MGUS aandoening, soms indicator van kanker

Een toename van plasmacellen in het lichaam wordt MGUS genoemd en staat voor Monoclonal Gammopathy of Unknown Significance. Het houdt in dat bepaalde plasmacellen in het lichaam een sterkte toename ve…
Teveel rode bloedcellen: polycythemia vera, stamcelstoornis

Teveel rode bloedcellen: polycythemia vera, stamcelstoornis

Het beenmerg vormt de primaire productielijn voor noodzakelijke bloedcellen, zodat we goed kunnen functioneren. Het zorgt ervoor dat ons bloed continu wordt ververst. In het beenmerg zijn stamcellen a…
Acute myeloïde leukemie (AML), levensbedreigende bloedkanker

Acute myeloïde leukemie (AML), levensbedreigende bloedkanker

Ontzettende vermoeidheid, geen kracht meer hebben, flauwvallen en mogelijk ademnood kunnen een teken zijn van bloedkanker. Acute myeloïde leukemie kan iedereen overkomen, echter komt relatief het mees…
Opgezette milt: pijnlijke soms fatale vergroting, de redenen

Opgezette milt: pijnlijke soms fatale vergroting, de redenen

Door lichaamsziekten, ontstekingen of aandoeningen kan het voorkomen dat de milt er overmatig op reageert. Het kan ertoe leiden dat het orgaan overactief is en daardoor extreem groeit. Het hebben van…
Ziekte von Willebrand: bloedstollingsfactor eiwitstoornis

Ziekte von Willebrand: bloedstollingsfactor eiwitstoornis

Krijg je een wondje, dan ga je er vanuit dat het lichaam snel herstelt. Bloed stolt daar waar schade is ontstaan, zodat herstel via epitheelvorming optreedt. Bij de ziekte van Willebrand heeft de pers…
Wat wordt de bloedgroep van mijn aanstaande kind?

Wat wordt de bloedgroep van mijn aanstaande kind?

Is men zwanger, dan is de bloedbaan van het kind van de vrouw middels de moederkoek gescheiden. Het houdt in dat moeder en baby een andere bloedgroep kunnen hebben. De bloedgroep van het kind wordt da…
Gepubliceerd door Geinformeerd op 22-08-2013, laatst gewijzigd op 08-09-2018. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.