Geinformeerd » Specials » Coma

Gevolgen van coma: behandeling, ontwaken en euthanasie

Gevolgen van coma: behandeling, ontwaken en euthanasie Door zwaar letsel aan het lichaam of de hersenen kan shock ontstaan, waardoor de persoon in coma raakt. Er wordt onvoldoende zuurstofrijk bloed aangevoerd, waardoor de hersenen beschadigt kunnen raken. De persoon is buiten bewustzijn en voelt geen pijn. Hoe lang een coma duurt hangt per geval af en is aan de mate van letsel gerelateerd. Daarnaast is het zeer de vraag hoeveel cognitieve schade er werkelijk van toepassing is, zodra men ontwaakt. Wat houdt coma in, wat zijn de gevolgen en hoe kan soms euthanasie worden overwogen?

Kunstmatig of door letsel

Er zijn twee hoofdvarianten voor coma. Enerzijds gaat het om een kunstmatige coma. De patiënt heeft veel letsel opgelopen en wordt daarom onder zeil gehouden. Rust stimuleert herstel, waarnaast de patiënt geen pijn heeft. Anderzijds kan men in coma raken naar aanleiding van shock of ernstig letsel aan de hersenen. Daarbij komt men in eerste instantie in een diepe coma terecht, echter na maximaal enkele maanden verandert het naar coma vigil. In die omstandigheid reageert het lichaam met reflexen, terwijl de persoon geen bewustzijn heeft. Die omstandigheid kan maanden of jaren aanhouden.

Euthanasie

Indien men langdurig in coma ligt, dan kan worden overwogen om euthanasie uit te laten voeren. Er is namelijk sprake van een uitzichtloos bestaan, waarbij de kans op wakker worden steeds kleiner wordt. Daarnaast heeft men meestal ernstige schade aan de hersenen, mentale capaciteit of cognitiviteit. De moeilijke stap om te euthanaseren kan na verloop van tijd wel worden gemaakt, mits de patiënt vooraf een wilsverklaring heeft opgesteld. Hoe kan aan een comapatiënt een vredig uiteinde worden geven door euthanasie toe te passen?

Wat zijn de gevolgen van een coma, waarom wordt iemand in coma gehouden en hoe kan men worden geëuthanaseerd?
Kunstmatige coma: waarom wordt iemand in coma gehouden?

Kunstmatige coma: waarom wordt iemand in coma gehouden?

Door een ongeval, aandoening of ziekte kan het voorkomen dat uw partner of kind in het ziekenhuis wegens ernstig letsel in coma wordt gehouden. Het is een beproefde methode om overlast bij heling te m…
Euthanasie bij coma: hoe gaat dat in zijn werk?

Euthanasie bij coma: hoe gaat dat in zijn werk?

Indien men langdurig soms jaren - in coma ligt, dan gaat het om een uitzichtloos bestaan. Ondanks dat men geen pijn heeft, vormt het voor velen een niet acceptabele manier van leven. Men wil niet ei…
Coma na shock bij letsel of ziekte: wat zijn de gevolgen?

Coma na shock bij letsel of ziekte: wat zijn de gevolgen?

Zwaar letsel, hersenbeschadiging maar ook aandoeningen kunnen tot coma leiden. Het is het gevolg van een shocktoestand, waarna diegene compleet het bewustzijn verliest en de hersenactiviteit aanzienli…
Comazuipen: ernstige gevolgen ontwikkeling hersenen puber

Comazuipen: ernstige gevolgen ontwikkeling hersenen puber

Indien kinderen of pubers overmatig veel alcohol drinken, dan kan het ernstige schade aan de hersenen veroorzaken. Noodzakelijke zenuwverbindingen worden mogelijk niet aangemaakt of worden verstoord.…
Niet-reanimerenpenning: behandelverbod op reanimeren

Niet-reanimerenpenning: behandelverbod op reanimeren

Naar mate we ouder worden, neemt de kans toe dat we fysiek of neurologische schade oplopen. Is de werking van het hart of de longen door omstandigheden stil komen te staan, dan duurt het niet lang voo…
Toenemend aantal kankerpatiënten kiest voor euthanasie!

Toenemend aantal kankerpatiënten kiest voor euthanasie!

Ondraaglijk lijden en veel pijn hebben in de laatste levensfase wordt door velen als mensonwaardig beschouwd. Om toch op een vredige manier te overlijden, bestaat in ons land sinds 2001 de mogelijkhei…
Gepubliceerd door Geinformeerd op 09-04-2014, laatst gewijzigd op 08-09-2018. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/levenseinde-en-euthanasie/vraag-en-antwoord/wat-is-een-wilsverklaring.html
  • http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/diversen/110590-menswaardig-sterven-euthanasie.html
  • http://nl.wikipedia.org/wiki/Euthanasie
  • http://www.gastro-maatjes.nl/tpv/
  • http://www.atriummc.nl/index.php?id=22485&view=aandoening&nummer=1034
  • http://www.gezondheidinfo.com/artikel/16-Ontwaken-uit-coma-dankzij-slaapmedicijn-Zolpidem/
  • http://www.maguza.be/medisch/p/artikel/traumatisch-hersenletsel-hersenen-onder-druk
  • http://nl.wikipedia.org/wiki/Coma_(geneeskunde)
  • http://www.zorginformatiemodel.nl/1_documentatie/Doc_Obs_Glasgow_Coma_Scale_R01_V1.1.pdf