Geinformeerd » Specials » Constructie ontwerp

Algemene aspecten van constructief ontwerp

Algemene aspecten van constructief ontwerp Bij het ontwerp van constructieve draagconstructies en gebouwen dient altijd aan veiligheid te worden gedacht. Het toegepaste materiaal dient van de juiste kwaliteit te zijn, waarbij ook het berekende profiel in werkelijkheid is toegepast. Welke ligger wordt gebruikt is afhankelijk van hoeveel belasting de balk moet dragen in combinatie met de overspanningslengte. Met welke ontwerpparameters dient rekening te worden gehouden om zeker te zijn van voldoende sterkte en stijfheid?

Representatief en doorbuiging

Om doorsneden van een bepaalde vorm en gemaakt van een specifiek materiaal te controleren, wordt gebruik gemaakt van het moment. Dit bepaalt hoeveel spanning er feitelijk in de constructie moet worden opgenomen. De representatieve waarde daarvan wordt gebruikt om via het traagheidsmoment van de doorsnede de optredende doorbuiging te bepalen. Voor de sterkte worden aanvullend veiligheidsklassen toegepast.

Veiligheidsklassen en rekenwaarde

Niet iedere constructie zit in dezelfde veiligheidsklasse. Aan een woning worden relatief minder scherpe eisen gesteld als voor bijvoorbeeld een school, ziekenhuis of ander publiekelijk gebouw. Het permanente en variabele deel worden daarbij in verschillende maten aanvullend verhoogd, zodat de rekenwaarde van de constructie wordt bepaald. Het bijbehorende optredende moment wordt gebruikt om de optredende spanning te berekenen door het weerstandsmoment te gebruiken. Afhankelijk van het profiel en materiaal moeten beide factoren uiteraard voldoen, waarbij de UC-waarde oftewel de Unity Check kleiner is dan 1.

Wat is verder het constructief gedrag van doorsneden en bouwmaterialen met de tijd?
Wat zijn veiligheidsklassen bij constructieve berekeningen?

Wat zijn veiligheidsklassen bij constructieve berekeningen?

Indien woningen, flats, utiliteitsgebouwen en civiele voorzieningen enzovoorts worden berekend, dient altijd de sterkte en stijfheid te worden gecontroleerd. Dat houdt concreet de mate van doorbuiging…
Wat houdt de UC-waarde in bij constructieberekeningen?

Wat houdt de UC-waarde in bij constructieberekeningen?

Om een constructie door te rekenen dient één en ander te voldoen aan de gestelde constructieve eisen, zoals opgelegd door de NEN-EN 1990 (Grondslagen voor het Constructief Ontwerp). Om materialen bij…
Gelijkmatig verdeelde belasting: oppervlakte last op liggers

Gelijkmatig verdeelde belasting: oppervlakte last op liggers

Indien stalen liggers of betonbalken worden toegepast, dienen deze te worden berekend op het eigen gewicht tezamen met het erop komende gewicht. Vloer- en wandlasten dienen adequaat te worden afgevoer…
Wat is het verschil tussen representatieve en rekenwaarden?

Wat is het verschil tussen representatieve en rekenwaarden?

Constructies zoals liggers welke vloeren en/of wanden moeten dragen krijgen een hoge belasting te verduren. Het is daarbij noodzakelijk dat het voldoet aan sterkte en stijfheidseisen. Dit betekent dat…
Algemene termen gebruikt bij constructieberekeningen

Algemene termen gebruikt bij constructieberekeningen

Bij de berekening van constructies kom je een aantal noodzakelijke termen tegen, waarmee de mate van constructieve veiligheid wordt bepaald. Voor het ontwerp van een gebouw dient ten eerste van boven…
Moment, kracht maal arm: het belang binnen de techniek

Moment, kracht maal arm: het belang binnen de techniek

De appel valt nooit ver van de boom, omdat de afstand door de doorsnede van de boomtak wordt bepaald. Hoeveel belasting een boomdeel kan opnemen is direct gerelateerd aan hoe groot de appel is en hoev…
Waarom wordt een bepaald constructiemateriaal toegepast?

Waarom wordt een bepaald constructiemateriaal toegepast?

Een gebouw bestaat uit vele constructieonderdelen, waarmee de gebruiksfunctie langdurig op een veilige manier kan worden gegarandeerd. Het wordt ontworpen voor minimaal een gebruikstermijn van vijftig…
Gepubliceerd door Geinformeerd op 07-09-2013, laatst gewijzigd op 08-09-2018. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties