Geinformeerd » Specials » Zwaartepunt

Evenwichtslijn, neutrale lijn zwaartepunt! Hoe te berekenen?

Evenwichtslijn, neutrale lijn zwaartepunt! Hoe te berekenen? Binnen de wiskunde, techniek en wetenschap wordt vaak gebruik gemaakt van het zwaartepunt of de neutrale lijn van een figuur of object. Het bepaalt namelijk het evenwicht binnen het statisch moment van een complexe samenstelling. Ongeacht hoe uitgebreid een doorsnede daarbij is uitgevoerd middels de methode van Steiner kan strikt genomen ieder evenwichtspunt ten opzichte van X-as en/ of Y-as worden bepaald. Hoe wordt het voor eenvoudige tot complexe figuren berekend?

Statisch moment delen door oppervlak

Om de centrale lijn of het kruispunt van evenwichtslijnen in twee richtingen te kunnen bepalen zijn twee eigenschappen benodigd. Enerzijds betreft dit het oppervlak van een boog ingesloten door de assen of juist een oppervlak tussen twee lijnen. Anderzijds gaat het om het statische moment (oppervlak maal arm) van de verschillende deel figuren ten opzichte van de basislijn. Door deze twee eenheden op elkaar te delen kan de neutrale afstand tot de basislijn worden bepaald. Hoe gaat dit verder in zijn werk?

Complexe figuren

Binnen de techniek kan het voorkomen dat een ligger of vorm samengesteld is van verschillende doorsneden om zo voldoende sterkte te verkrijgen. Om technische eenheden zoals weerstands- of traagheidsmoment te kunnen bepalen dient over die doorsnede de basislijn vastgesteld te worden zodat verder kan worden gerekend. Het vormt de wiskundige basis waarmee technische aspecten verder kunnen worden bepaald. Hoe wordt de evenwichtslijn en het zwaartepunt van verschillende doorsneden achterhaald?
Worteltrekken: vierkantswortel van getal handmatig berekenen

Worteltrekken: vierkantswortel van getal handmatig berekenen

Het berekenen van de wortel van een getal kan soms eenvoudig zijn, door de kwadraten erin te herkennen. Dit wordt anders indien er sprake is van een lang getal of een getal met enkele decimalen achter…
Bepalen zwaartepunt complexe figuren: statisch moment

Bepalen zwaartepunt complexe figuren: statisch moment

Krijg je te maken met samengestelde oppervlakten of een combinatie van verschillende formules over meerdere intervallen (bereik en domein), dan moet voor de oppervlakbepaling een samengestelde integra…
Ligging van neutrale lijn samengestelde ligger of oppervlak

Ligging van neutrale lijn samengestelde ligger of oppervlak

Complexe vormen bestaande uit vierkanten, ronde delen, uitstekende strips enzovoorts kunnen een constructief sterke vorm vertegenwoordigen. Samengestelde liggers of aan elkaar gebakken deelvormen vorm…
Oppervlak en evenwichtslijn tussen twee formules bepalen

Oppervlak en evenwichtslijn tussen twee formules bepalen

Twee lijnen in een vlak hebben op de x- en y-as een onderlinge relatie, waarbij de formules elkaar kunnen kruisen. Het kan daarbij interessant zijn, hoeveel oppervlak de afzonderlijke of beide formule…
Herleiden zwaartepunt rechthoek, driehoek, halve cirkel

Herleiden zwaartepunt rechthoek, driehoek, halve cirkel

Ronde vormen, driehoeken en vierkanten, we komen ze overal en altijd tegen. In bepaalde omstandigheden kan het nuttig of noodzakelijk zijn, om daarvan het oppervlak in combinatie met de neutrale lijn…
De booglengte van een kromme bepalen met Pythagoras

De booglengte van een kromme bepalen met Pythagoras

Voor een kromme lijn valt uit een formule lastig op te maken hoe lang bepaalde lijndelen zijn. Om dat te kunnen bepalen kan via differentiatie gecombineerd met integreren de lengte worden berekend. Ho…
Hoe kun je de uitkomst van (a+b)^n gemakkelijk bepalen?

Hoe kun je de uitkomst van (a+b)^n gemakkelijk bepalen?

Formules waarbij een combinatie van a+b tot de zoveelste macht (a+b)^n moet worden berekend, kan bij een hoge n-waarde veel schrijfwerk geven. Probleem daarbij is dat men mogelijk snel het overzicht v…
Straal cirkel door drie punten bepalen

Straal cirkel door drie punten bepalen

Indien men het oppervlak en/of de omtrek van een cirkel weet, dan kan daaruit snel de straal worden achterhaald. Dit wordt anders als men door drie verschillende punten of coördinaten een cirkel moet…
Vermenigvuldigingen van lange getallen in je hoofd berekenen

Vermenigvuldigingen van lange getallen in je hoofd berekenen

Hoe doen van berekeningen hoort in ons dagelijkse bestaan en dus wordt er op school ook veel aandacht aan gegeven. Iedereen weet wel hoe je volgens de tafels in je hoofd moet rekenen. Maar als de twee…
Gepubliceerd door Geinformeerd op 05-07-2013, laatst gewijzigd op 08-09-2018. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Fangol, Rgbstock