Geinformeerd » Specials » Ademhalingsproblemen

Wat kunnen de aandoeningen zijn als je niet meer goed ademt?

Wat kunnen de aandoeningen zijn als je niet meer goed ademt? De longen geven de mens de mogelijkheid om voldoende zuurstof op te nemen, zodat we fysiek en geestelijk optimaal functioneren. Alveoli (longblaasjes) zorgen ervoor dat het noodzakelijke gas via inademen wordt opgenomen en kooldioxide wordt uitgeademd. We gaan ervan uit dat het altijd optimaal werkt, echter meerdere aandoeningen kunnen de longcapaciteit aanzienlijk benadelen. Wat zijn de voornaamste redenen, waarom de ademhaling moeilijk verloopt?

Alveoli, de gaswisselaar van het lichaam

De mens heeft longen nodig om ervoor te zorgen dat opgebouwde gassen in het lichaam kunnen worden afgevoerd. Zuurstofrijk bloed wordt door organen, de hersenen, weefsels en spieren gebruikt, zodat alles optimaal opereert. Indien zuurstof wordt verbruikt, ontstaat er in het lichaam kooldioxide. O2 wordt dus door het lichaam omgezet in CO2. Ook dit wordt door het bloed vervoerd en dient te worden gezuiverd. De longblaasjes hebben tot doel om die gassen via de longen uit te wisselen en staan via kleine vertakkingen met de buitenlucht in contact. Die openingen zijn dus essentieel om effectief te kunnen ademen. Het optreden van fibrose of oedeem houdt in dat longweefsel onder druk komt te staan, waardoor de longblaasjes minder goed tot slecht werken. Wat zijn dit voor aandoeningen en hoe kan men worden geholpen?

Slecht ademen

Vele aandoeningen kunnen ervoor zorgen dat de longen minder goed functioneren, waardoor het lichaam minder zuurstofrijk bloed krijgt. Het houdt in dat men sneller vermoeid is, minder kracht heeft en mogelijk invalide raakt. Aandoeningen aan de longen dienen altijd serieus te worden genomen en goed te worden behandeld. Denk aan een (dubbele) longontsteking, -abces met slecht riekend hoestslijm en vocht of lucht tussen de longvliezen. Hoe ontstaat het en hoe kan men verder worden behandeld?

Zijn er long- of ademhalingsproblemen, dan is het altijd noodzaak om medische hulp te vinden. De longen zijn van essentieel belang voor het goed functioneren van het complete lichaam. Bij acute problemen moet je per direct 112 bellen.
Verwaarloosde longontsteking kan ernstige gevolgen hebben

Verwaarloosde longontsteking kan ernstige gevolgen hebben

Om goed te kunnen functioneren dienen de longen soepel te werken. Het zorgt ervoor dat we zuurstof aan het lichaam kunnen toevoegen en koolstofdioxide via de longblaasjes kunnen afvoeren. Indien er ee…
Hemothorax: bloeding longvliezen en moeilijk ademen

Hemothorax: bloeding longvliezen en moeilijk ademen

Zware verkeersongevallen, gebroken ribben of een messteek kunnen bloedingen tussen de longvliezen veroorzaken. Daarbij neemt de druk op de longen dermate toe, dat ademhalingsproblemen ontstaan en men…
GPA: zware aantasting longen, nieren door auto-immuunziekte

GPA: zware aantasting longen, nieren door auto-immuunziekte

De auto-immuunziekte GPA - voorheen genoemd Granulomatose van Wegener - is een zeer ernstige ziekte en potentieel levensbedreigend. Er ontstaat een ontsteking via de slijmwegen en bloedbanen, waardoor…
Thoraxdrainage bij ingeklapte long of klaplong

Thoraxdrainage bij ingeklapte long of klaplong

Een ongelukje of zwaar hoesten (rokershoest) kan aanleiding zijn voor het oplopen van een klaplong. Deze aandoening zorgt voor een onaangename steek in de borst en kan worden verward met een lichte ha…
Wat is de kans op overlijden bij ademhalingswegen ziekte?

Wat is de kans op overlijden bij ademhalingswegen ziekte?

Gemiddeld gezien hebben mannen en vrouwen 10% kans om te overlijden aan een ademhalingswegen ziekte. Dat houdt in dat er een ontsteking of andere aandoening van toepassing is, waardoor het functionere…
Invloed reumatische sclerodermie op huid, spieren en organen

Invloed reumatische sclerodermie op huid, spieren en organen

Het lichaam bestaat uit een skelet, spieren, organen, bloed maar ook bindweefsel. Het is het basismateriaal dat tussen de verschillende lichaamsonderdelen zit om optimaal te kunnen functioneren. Het i…
Zonder alveoli kunnen we niet bestaan: longblaasjes

Zonder alveoli kunnen we niet bestaan: longblaasjes

Dieren en mensen zijn afhankelijk van een goede werking van de longblaasjes. Dit zijn de kleinste putjes in het binnenste van onze longen geheten alveoli en hebben een uitermate belangrijke functie. H…
Longabces: slecht riekend slijm opgehoest, koorts, vermoeid

Longabces: slecht riekend slijm opgehoest, koorts, vermoeid

Heb je de laatste tijd behoorlijk veel last van hoestbuien, dan zijn er mogelijk bacteriën in de longen terechtgekomen. Het zorgt ervoor dat in het orgaan een abces tot ontwikkeling kan komen, waardoo…
Vocht achter de longen (longoedeem) door hartproblemen

Vocht achter de longen (longoedeem) door hartproblemen

Slecht kunnen ademen, pijn op de borst, benauwdheid, paniek, angstzweet en een wegtrekkende huidskleur kunnen tekenen zijn van acute longoedeem. Het betekent dat er vloeistof in de longen komt, waardo…
Ademhalingsproblemen door vocht longvliezen: pleurapunctie

Ademhalingsproblemen door vocht longvliezen: pleurapunctie

Indien er sprake is van een klaplong dan komt er lucht om de longen, echter bij sommige aandoeningen kan er vochtophoping ontwikkelen tussen de longvliezen. Slecht ademen en onbehagen zal het gevolg z…
Slecht kunnen ademen door fibrose: longemfyseem COPD

Slecht kunnen ademen door fibrose: longemfyseem COPD

Goed ademen zorgt voor voldoende zuurstofaanvoer, waardoor het lichaam optimaal zonder problemen kan blijven functioneren. We vertrouwen erop dat het ons gehele leven goed blijft werken. Een aandoenin…
Ernstige benauwdheid door dubbele longontsteking

Ernstige benauwdheid door dubbele longontsteking

Voordat penicilline vanaf 1938 werd toegepast om ontstekingen te behandelen, was longontsteking doodsoorzaak nummer één in Nederland. Ook nu nog komt de aandoening geregeld voor, echter door snelle be…
Gepubliceerd door Geinformeerd op 07-06-2013, laatst gewijzigd op 08-09-2018. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.