Geinformeerd » Specials » Bloedarmoede

Wat veroorzaakt anemie (bloedarmoede) en wat zijn de tips?

Wat veroorzaakt anemie (bloedarmoede) en wat zijn de tips? Het hebben van bloedarmoede, kan verstrekkende complicaties geven. De persoon kan zoal van de volgende klachten last hebben: snelle vermoeidheid, kortademigheid, tintelingen in het lichaam, duizeligheid of flauwvallen. Indien er sprake is van ernstig tekort aan gezonde bloedcellen, kan het voorkomen dat men direct of periodiek aan een bloedinfuus moet. Waardoor wordt bloedarmoede veroorzaakt en wat wordt eraan gedaan?

Chronische afbraak van rode bloedcellen

Normaal gaan rode bloedcellen 120 dagen mee, waarna het uiteen valt. Indien er sprake is van anemie dan wordt er of onvoldoende gezonde bloedlichaampjes in het beenmerg aangemaakt of de afbraak gaat te snel. Indien de rode bloedlichaampjes maar 60 dagen meegaan, dan ontstaat er snel een chronisch tekort. Is er eveneens sprake van onjuiste bloedcelvorming (onvoldoende rijping, geen goede vorm), dan kunnen die bloedcellen niet worden gebruikt. Onbruikbare cellen worden versneld afgebroken en uit het bloed gefilterd via de lever en milt. Dit kan potentieel tot overactiviteit van deze organen leiden, waardoor deze opzetten.

Ziekten welke anemie veroorzaken

Meerdere aandoeningen en ziekten kunnen leiden tot bloedarmoede. Denk aan de sikkelcelziekte of thalassemie, waarbij de vorm en aanmaak onjuist is. De bloedcellen zijn dus ongeschikt voor zuurstoftransport en gaan eerder kapot. Daarnaast kan het hemoglobine onvoldoende energie bevatten, waardoor de cel spanning bij G6PD deficiëntie sneller verloren gaat. Om aan te tonen dat er teveel rode bloedlichaampjes kapot gaan, wordt de haptoglobine bloedtest gedaan. Des te lager het serumwaarde is des te nijpender is de anemie.
Tips om bloedarmoede aan te pakken

Tips om bloedarmoede aan te pakken

Anemie oftewel bloedarmoede houdt in dat er te weinig rode bloedcellen of te weinig goedwerkende bloedcellen aanwezig zijn. Dit wordt ook aangeduid met de hoeveelheid hemoglobine, welke de drager is v…
Tekort rode bloedlichaampjes HB: wat kunnen de redenen zijn?

Tekort rode bloedlichaampjes HB: wat kunnen de redenen zijn?

Veel mensen hebben bloedarmoede en dat kan een aanzienlijke impact op het leven hebben. Met gewone anemie kan men normaal goed leven, andere vormen resulteren in een regelmatige check bij de arts of g…
Hemolyse: versnelde afbraak rode bloedlichaampjes, anemie

Hemolyse: versnelde afbraak rode bloedlichaampjes, anemie

Bloedarmoede geeft vaak vermoeidheidsklachten, waarnaast teveel bloedafbraakstoffen aanwezig zijn. Bij de aandoening hemolyse is de rode bloedcel relatief broos, waardoor hemoglobine eerder door de wa…
Eet varkenslever bij bloedarmoede als stimulans voor bloed

Eet varkenslever bij bloedarmoede als stimulans voor bloed

Mensen met bloedarmoede zijn snel uitgeput, waarnaast lichaamsprocessen minder actief zijn. Vaak uit het zich bij vrouwen tijdens de menstruatie, waarbij men veel pijn ondervindt. De aandoening kan in…
G6PD deficiëntie: energietekort bloedcel afbraak hemoglobine

G6PD deficiëntie: energietekort bloedcel afbraak hemoglobine

In het lichaam zijn rode bloedlichaampjes met daarin hemoglobine actief om zuurstof aan te voeren en kooldioxide af te voeren. Om die werking goed uit te kunnen voeren, hebben de bloedcellen energie n…
Haptoglobine: versnelde afbraak rode bloedcellen vaststellen

Haptoglobine: versnelde afbraak rode bloedcellen vaststellen

De lever is een zeer belangrijk orgaan voor de zuivering van het bloed. Het bloed bevat namelijk veel afvalstoffen en reeds afgebroken bloed, welke verder geen functie hebben. Het dient uit het bloed…
Fanconi anemie: beenmergfalen, groeiafwijking en leukemie

Fanconi anemie: beenmergfalen, groeiafwijking en leukemie

Het beenmerg is de bron van goede bloedcelvorming. Bij fanconi anemie is er sprake van een genmutatie, waarbij het functioneren van stamcellen en DNA ernstig is aangetast. Het leidt tot groeiachtersta…
Gepubliceerd door Geinformeerd op 14-03-2014, laatst gewijzigd op 08-09-2018. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties