Geinformeerd » Specials » Contracten

Verbintenissen opgelegd door contracten

Verbintenissen opgelegd door contracten Contracten worden afgesloten om onderling relaties vast te leggen, zodat de rechten en plichten feitelijk staan genoteerd en worden nageleefd. Wat houdt het verbintenissenrecht in bij het aangaan van overeenkomsten en met welke aspecten dient men bij het aangaan rekening houden?

Overeenkomsten

Iedere dag sluiten we – veelal zonder dat we erbij stil staan – contracten af waaraan tussen de twee partijen een onderlinge verbintenis wordt gerealiseerd. Denk bijvoorbeeld aan het aangaan van een koopovereenkomst in de winkel. Je koopt een goed door deze bij de kassa af te rekenen. Je hebt een bepaalde verwachting van het geleverde goed waarvoor je een bepaald bedrag betaalt. Daarnaast vormen vele contracten binnen ons dagelijkse leven een belangrijk instrument om afspraken concreet te maken. Maar wat voor rechten en plichten zijn er te ontlenen aan overeenkomsten en waar dien je zoal rekening mee te houden?

Aspecten van verbintenissen

Contracten worden afgesloten om onderling afspraken vast te leggen. Het vormt de basis waarmee dagelijks verbintenissen ontstaan waaraan het contract- en verbintenissenrecht aan ten grondslag ligt. Conform de wet wordt er aan een overeenkomst de wederrechtelijkheid van contracten gehangen op basis waarvan de onderlinge relatie tot stand komt. Door de feitelijke ondertekening van de overeenkomst weten beide partijen hoe de onderlinge relatie is vastgelegd. Daarbij speelt uiteraard het belang van contractuele aansprakelijkheid zwaar mee, juist omdat beide partijen zich eraan moeten houden. Wordt dat niet gedaan dan is er sprake van wanprestatie wegens contractbreuk. Wanneer ontstaat contractbreuk en wat zijn de consequenties? Contracten en overeenkomsten komen in vele soorten en vormen voor. Afhankelijk van de consequenties en risico’s verbonden aan verbintenissen kan men overwegen om het mondeling of schriftelijk aan te gaan. Uiteraard zijn er omstandigheden waarbij het aangaan van een onderlinge afspraak mondeling kan geschieden. Denk onder andere aan een lening van vijftig euro tussen vrienden welke met een paar dagen retour komt. Hoe anders ligt dit met afspraken waarbij de bedragen hoog zijn danwel de risico’s enorm. Waarom is het dan verstandig om geen mondeling contract aan te gaan?

Zakelijke relaties

Om binnen de zakelijke wereld een en ander concreet te regelen kan men gebruik maken van een reeks van uitgebreide contractvormen. Het kan namelijk zijn dat starters of bestaande ondernemingen een onderling samenwerkingsverband aangaan om zodoende te profiteren van schaalvoordelen. Dit wordt dan ook wel een franchise overeenkomst genoemd. Daarmee kunnen verschillende partijen door hun ervaring, expertise en projectgeschiedenis anderen helpen om als zaak te overleven. Daarnaast komt het voor dat men zekerheid wil hebben dat een verplichting met honderd procent zekerheid wordt uitgevoerd. Daartoe kan een escrow contract afgesloten worden zodat een onafhankelijke derde partij de honneurs onderling regelt. Door het uit handen geven van verantwoordelijkheid wordt geregeld dat de zaken altijd conform de afspraken worden uitgevoerd. Om een lening aan te gaan met een bank, geldverstrekker of particulier dient een geldleningscontract afgesloten te worden. Gewoonlijk zal dit een concreet schriftelijke overeenkomst zijn zodat de onderlinge relatie kan worden gerealiseerd. Maar dan is het uiteraard de vraag wat er in een geldleningscontract moet staan? Gaat men de lening particulier aan dan is het eveneens de vraag hoeveel risico’s men loopt. Wat zijn de risico's bij het particulier uitlenen van geld?
Tips bij het opzeggen van een abonnement

Tips bij het opzeggen van een abonnement

Iedere maand bent u veel geld kwijt aan kleine kostenposten, zoals abonnementen en contracten. Uw portemonnee is tegenwoordig ook niet meer zo dik als die ooit is geweest en dus is het verstandig om n…
Wanneer ontstaat contractbreuk en wat zijn de consequenties?

Wanneer ontstaat contractbreuk en wat zijn de consequenties?

Ga je een contract aan dan heb je een bepaalde verwachting en moet aan afspraken worden voldaan. Vaak komt men die voorwaarden compleet na, zodat het contract netjes wordt afgerond. Soms wordt de over…
Wat staat er in een samenlevingscontract?

Wat staat er in een samenlevingscontract?

Gaat men samen een woonruimte huren of een huis kopen dan dient men voor de hypotheekverstrekking een samenlevingscontract aan te leveren. Het regelt namelijk wie wat aan kosten draagt en hoe verder d…
Gevolgen van aanvullende arbeidsovereenkomst of extra baan

Gevolgen van aanvullende arbeidsovereenkomst of extra baan

Ga je aan het werk bij een werkgever dan ben je blij dat je werk hebt. Het kan namelijk economisch goed en minder goed gaan. Met een beetje geluk kun je soms een leuke functie krijgen. Heb je een baan…
Het belang van contractuele aansprakelijkheid

Het belang van contractuele aansprakelijkheid

Contracten worden afgesloten omdat daarmee tussen twee of meerdere partijen rechten, plichten en afspraken worden vastgelegd. Dat wat is afgesproken dient te worden nagekomen. Een contract wordt namel…
Wat is de rechtsgeldigheid van een geheimhoudingscontract?

Wat is de rechtsgeldigheid van een geheimhoudingscontract?

Personen die aan het werk gaan binnen bepaalde beroepsgroepen kunnen te maken krijgen met het geheimhoudingsovereenkomst. Dit is een contract waarin afspraken tussen werknemer en werkgever worden vast…
Inhoud van een arbeidscontract: puntencheck voor je tekent

Inhoud van een arbeidscontract: puntencheck voor je tekent

De inhoud van een arbeidscontract legt vast hoe de onderlinge verhoudingen tussen werknemer en werkgever zijn geregeld. Heb je na een sollicitatieronde een baan gekregen, dan is het uiteraard noodzake…
Hoeveel risico loop je bij particulier geld uitlenen?

Hoeveel risico loop je bij particulier geld uitlenen?

Je hebt in je leven hard gewerkt voor je centen en het staat mooi geparkeerd op je spaarrekening. Wat nu als een bekende van je een geldbedrag nodig heeft, wat doe jij? Ga je het geld uitlenen of verw…
De wederrechtelijkheid van contracten

De wederrechtelijkheid van contracten

Een contract legt de onderlinge verhouding tussen meerdere partijen vast, zodat afspraken duidelijk worden vastgelegd. Het vormt de basis waarmee zaken onderling kunnen worden gedaan. Als er echter sp…
Waarom moet je geen mondeling contract aangaan?

Waarom moet je geen mondeling contract aangaan?

Onderlinge overeenkomsten kunnen worden aangegaan met het woord als contract. Men vertrouwt elkaar en dus zal het allemaal op den duur gewoon allemaal goed komen. Maar is dat eigenlijk wel zo, wat kan…
De voordelen van een escrow contract

De voordelen van een escrow contract

Op zakelijk niveau kunnen afspraken worden gemaakt, waarbij grote belangen op het spel staan. Vaak wil men zekerheden inbouwen om risico’s te minimaliseren. Een methode om gemaakte afspraken onderling…
Wat moet er in een geldlening contract staan?

Wat moet er in een geldlening contract staan?

Ga je een geldlening als particulier aan, dan doe je er verstandig aan om een contract op te stellen. Dit gebeurt standaard als je een lening bij een geldverstrekker of bank regelt. Echter, als je een…
Diplomatenclausule: tijdelijke huur met ontruimingsbeding

Diplomatenclausule: tijdelijke huur met ontruimingsbeding

Maakt u een relatief lange periode geen gebruik van uw woning, dan kunt u het goed verhuren via de diplomatenclausule binnen een huurcontract. Gedurende de verhuur maakt een ander van de ruimte gebrui…
Gepubliceerd door Geinformeerd op 09-12-2012, laatst gewijzigd op 05-11-2020. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.