Geinformeerd » Specials » Staal

Stalen liggers: eigenschappen en bewerking van staal

Stalen liggers: eigenschappen en bewerking van staal Staal is een zeer sterk materiaal, waarmee hoge spanningen kunnen worden opgenomen. Het vormt naast beton een primair veel toegepast constructiemateriaal, waarbij met relatief weinig materiaal hoge lasten kunnen worden afgedragen. Daardoor is het een zeer geliefd materiaal, waarmee kleine tot extreem grote constructies mee worden gebouwd. Wat zijn de verschillende bewerkingsmethoden van staal en wat zijn de eigenschappen van het materiaal?

Verschil tussen koud en warm gevormd

Meest belangrijke aspect van staal is hoe het initieel is gemaakt. Er worden twee methoden onderscheiden zijnde warm gewalst en koud getrokken. Bij warm walsen wordt een blok staal tot op hoge temperatuur verhit, waardoor het vervormbaar is. Door het materiaal tussen walsen heen en weer te bewegen vervormt het tot het uiteindelijk een bepaalde doorsnede heeft verkregen. Denk aan de wel bekende HE-ligger. In dit geval heeft het staal een herkenbare vloeigrens als het wordt belast. Tot die grens vervormt het materiaal elastisch, waardoor het een bepaalde doorbuiging kan opnemen. Na die grens vervormt het materiaal blijvend. Oftewel de vloeigrens is daarbij een waarschuwingsgrens. Bij het koud trekken van staal wordt het materiaal niet verwarmt, maar wordt het plastisch vervormd. Het verliest daarbij die waarschuwende functie.

Verwerken van staal

Staal is praktisch gezien een handig materiaal, omdat het via verschillende bewerkingsmethoden in iedere vorm kan worden gemaakt. Denk aan snijden, stansen, lassen, slijpen enzovoorts, zodat de gewenste vorm uiteindelijk wordt bereikt. Het is daarmee een zeer bewerkelijk materiaal, waardoor het constructief iedere vorm kan krijgen. Het kan bovendien esthetisch worden toegepast, zoals een stalen beeldwerk. Wat zijn de methoden van staalbewerking, welke vorm hebben stalen liggers zoal en wat zijn de eigenschappen daarbij?

Wat zijn de bewerkingsmethoden van staal en wat zijn de eigenschappen van het materiaal. Hoe kun je daarnaast een liggerberekening doen, zodat de juiste stalen balk wordt toegepast?
Waarom hebben stalen liggers een bepaalde vorm?

Waarom hebben stalen liggers een bepaalde vorm?

Liggers hebben tot doel om belasting over een opening te tillen tot het aansluitende vlak is bereikt. Het voorkomt dus dat bijvoorbeeld een deel van een gebouw kan bezwijken. Om dat te doen heeft het…
Hoe kan een vierkante stalen kolom rond worden?

Hoe kan een vierkante stalen kolom rond worden?

In de bouw worden praktisch bij ieder bouwwerk kolommen toegepast om belastingen van bovenaf naar de fundering af te voeren. Betreffen het echter kolommen die buiten staan kan het voorkomen dat door e…
Het verschil tussen koud gevormd en warm gewalst staal!

Het verschil tussen koud gevormd en warm gewalst staal!

Staal wordt op twee manieren gemaakt. Enerzijds wordt het staal getrokken of gevormd, waarbij geen hitte aan te pas komt en anderzijds wordt een massief heet stuk staal warm gewalst om de gewenste vor…
Hoeveel buigt een stalen ligger door op de vloeigrens?

Hoeveel buigt een stalen ligger door op de vloeigrens?

Stalen liggers worden belast op een moment, waarmee in de balk een spanning ontstaat. Die spanning mag nooit groter zijn dan de vloeigrens van het materiaal. Is de spanning groter dan zal de stalen li…
Herkennen bestaande HE stalen ligger voor gewijzigde functie

Herkennen bestaande HE stalen ligger voor gewijzigde functie

Bij een verbouwing of wijziging van functie of belasting dienen aanwezige stalen liggers te worden gecontroleerd. Een grote toename van belasting kan betekenen dat een bestaande ligger qua sterkte of…
Onder spanning brengen stalen ligger doorbraak noodzakelijk!

Onder spanning brengen stalen ligger doorbraak noodzakelijk!

Indien in bestaande wanden een opening wordt gemaakt, dient de bovengelegen constructie te worden opgevangen met een stallen ligger. Het houdt in dat de dragende muur deels wordt verwijderd en de late…
Het bewerken van staal: methoden van vervorming en bewerking

Het bewerken van staal: methoden van vervorming en bewerking

Een zeer bewerkelijk en veel toegepast materiaal is staal. Van oudsher wordt het grootschalig toegepast binnen de bruggen-, hoogbouw, maar ook voor kleine constructies in en om huis. Het is binnen onz…
Gepubliceerd door Geinformeerd op 07-09-2013, laatst gewijzigd op 08-09-2018. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties