Geinformeerd » Specials » Gebouwveiligheid

Constructieve veiligheidsaspecten van een gebouw

Constructieve veiligheidsaspecten van een gebouw Iedereen weet dat een gebouw is gemaakt van wanden, vloeren en een dak. Daarvan zien we echter slechts het oppervlak terwijl we niet dieper kunnen kijken. Een gebouw wordt namelijk altijd gemaakt volgens een hoofddraagconstructie, waarlangs de belastingen van boven naar beneden worden afgedragen. Wat houdt dit in, hoe is de stabiliteit gegarandeerd en hoe wordt de constructie beschermd tegen brand?

De hoofddraagconstructie

De vloeren voor het dak en verdiepingen dienen de lasten van sneeuw, personen en meubilair over te dragen naar de wanden of liggers. De liggers dienen daarbij voldoende krachten te kunnen opnemen waarbij de oplegspanning klein genoeg is zodat de kalkzandsteenwanden het kunnen opnemen. Zijn de spanningen of lasten te groot dan moet er een stalen of betonnen kolom worden toegepast. Daarbij kunnen speciale constructies worden toegepast welke constructief gezien de meest logische vorm hebben, waarnaast ook stabiliteit moet worden gewaarborgd. De combinatie van alle lasten moeten uiteindelijk via een balkenrooster naar betonpalen of een fundering op staal worden afgevoerd. Wat houdt de hoofddraagconstructie in en waar bestaat het uit?

Veiligheid garanderen

Is een gebouw eenmaal aangelegd dan dient voorgenoemde hoofddraagconstructie te allen tijde voldoende veiligheid te hebben zodat aanwezigen bijvoorbeeld bij brand kunnen ontsnappen. Aan verschillende typen bouwwerken worden andere brandwerendheidseisen gesteld waaraan moet worden voldaan. Denk aan 30 minuten voor woningen, 60 minuten voor hallen en 90 minuten voor appartementsgebouwen. Het vertaalt zich naar extra dekking op de wapening, beschermende brandwerende materialen om stalen constructies, enzovoorts. Waar moet voor de veiligheid op worden gelet binnen de aanbouw van gebouwen?

Een belangrijk aspect van gebouwveiligheid wordt gevormd door het funderingsontwerp.
Wat zijn constructief sterke vormen?

Wat zijn constructief sterke vormen?

Pak een touwtje vast aan beide uiteinden en je vindt een natuurlijke boog, waarbij het touw op trek belast blijft hangen. De vingertoppen vormen de vasthoudpunten, waarbij eigenlijk tussen die twee pu…
Wat houdt de hoofddraagconstructie van een gebouw in?

Wat houdt de hoofddraagconstructie van een gebouw in?

Alle objecten van woningen tot grote hallen en utiliteitsgebouwen dienen qua sterkte en stijfheid aan de opgelegde eisen te voldoen. Het houdt in dat ieder gebouwd object is bedacht door een architect…
Voordelen van vierzijdig afgedragen gewapende betonvloeren

Voordelen van vierzijdig afgedragen gewapende betonvloeren

In praktisch ieder gebouw zijn verdiepingsvloeren gemaakt van betonnen vloeren. Indien een vloer extreem hoge belastingen moet opnemen, dan kan het voorkomen dat een doorgaande of enkelvelds vloer het…
Trek- en drukstaven (staal, beton), wat is het onderscheid?

Trek- en drukstaven (staal, beton), wat is het onderscheid?

Om constructies goede stevigheid, sterkte en stijfheid te geven worden trek- en drukstaven afwisselend toegepast. Binnen een gebouw vormen verticale kolommen de drukkers, binnen vakwerkliggers betreft…
Stabiliteit uit windligger, -bok, -portaal en wanden

Stabiliteit uit windligger, -bok, -portaal en wanden

Gebouwen worden belast met horizontale windlasten, welke bij sommige weersomstandigheden behoorlijk groot kunnen zijn. Om constructieve veiligheid te garanderen dient de stabiliteit te worden gewaarbo…
Dakopbouw: uit welke delen is een dak opgebouwd?

Dakopbouw: uit welke delen is een dak opgebouwd?

Om te voorkomen dat weersinvloeden van bovenaf de woning binnendringen zit er op ieder huis een dak. Het is een vanzelfsprekendheid dat het er zit en heeft tot doel dat wij in onze eerste levensbehoef…
Overbelasting door sneeuw! Beschouwing materiaal en gewicht

Overbelasting door sneeuw! Beschouwing materiaal en gewicht

Als het kouder wordt en het begint te sneeuwen dan ziet het landschap er prachtig uit. Winterse taferelen kunnen ook omslaan naar barre omstandigheden, waarbij sneeuw tot hoge duinen kan worden opgest…
De aanleg van een breedplaatvloer

De aanleg van een breedplaatvloer

Het concreet maken van een gebouw betekent dat er vloeren moeten worden toegepast. Vaak zal die vloer bestaan uit een betonvloer, welke in het werk kan zijn gestort. Bij een breedplaatvloer wordt een…
Een vloer snel kunnen leggen middels de kanaalplaat!

Een vloer snel kunnen leggen middels de kanaalplaat!

Vloeren in gebouwen worden normaal gemaakt van beton. Een manier om het snel te leggen zonder dat er beton in het werk wordt gestort is middels de kanaalplaat. Dit zijn op maat gemaakte platen, waarbi…
De brandveiligheid van constructies

De brandveiligheid van constructies

Brand kan in een mum van tijd veel schade toebrengen, waardoor delen of de complete constructie kan bezwijken. Indien het een publieksgebouw betreft, dient het gebouw een mate van veiligheid te bieden…
Wat doet Bouw- en Woningtoezicht?

Wat doet Bouw- en Woningtoezicht?

Heb je bouwplannen dan krijg je al snel te maken met de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente. Zij waken over wat er allemaal binnen de grenzen van de gemeente wordt gebouwd en of dat voldo…
Aannemer of constructeur bij verbouwing inhuren

Aannemer of constructeur bij verbouwing inhuren

Wilt u een verbouwing doen, dan hangt het van de intensiviteit af of er een aannemer en/ of constructeur moet worden ingehuurd. Zeker bij grote ingewikkelde verbouwingen, doorbraken en uitbreidingen z…
Gepubliceerd door Geinformeerd op 07-09-2013, laatst gewijzigd op 19-03-2019. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties