Geinformeerd » Specials » Invloed roken

Gezondheidsproblemen door roken

Gezondheidsproblemen door roken Iedereen weet dat roken slecht voor de gezondheid is, echter toch blijven velen het doen. Roken werkt namelijk verslavend door toedoen van nicotine. Het lichaam krijgt door de rook vele stoffen binnen, welke een gevaar voor ons lichaam zijn en de gezondheid ernstig kunnen aantasten. Denk aan teer maar ook aan andere gifstoffen zoals meerdere kankerverwekkers. Wat kunnen de gevolgen van roken zijn?

Ademhalingsproblemen

Veelrokers krijgen overmatig veel teer binnen, waardoor de longen als het ware zwart worden. Het zorgt er eveneens voor dat de toegang voor zuurstof wordt belemmerd. In combinatie met een relatief rokerig klimaat in de ademhalingswegen neemt de kans op zuurstofopname af. De longblaasjes hebben minder de gelegenheid om het lichaam van zuurstof te voorzien. Oftewel men kan steeds slechter ademen, waardoor het lichaam van minder zuurstofrijk bloed wordt voorzien. Ook de afvoer van kooldioxide uit het lichaam wordt belemmerd. Het ligt ten grondslag aan verschillende longaandoeningen, zoals longfibrose, -emfyseem en COPD.

Longkanker

De meest ingrijpende consequentie van het roken is longkanker. Het slijmvlies van de ademhalingswegen is aangetast, waardoor cellen ongewoon gaan delen. Kanker kan daarbij voordoen in alle bij de ademhaling betrokken onderdelen. Denk aan de mond, neus, tong, keel, strottenhoofd, luchtpijp en de longen. Longkanker vormt tot dusver de voornaamste reden van overlijden in ons land en geeft aan dat stoppen met roken voor iedere persoon noodzakelijk is.