Geinformeerd » Specials » Pijn

Invloed van pijn bij ziekte en operatie

Invloed van pijn bij ziekte en operatie Hoeveel pijn we lijden tijdens een aandoening of na een ongeluk is een relatief begrip. Enerzijds is het afhankelijk van de aangebrachte lichaamsschade, hoe ons lichaam daarop reageert (aanmaak endorfine) en hoe snel medische ondersteuning ter plaatse is. Daarnaast geldt dat we in het ziekenhuis tijdens herstel, bij een operatie ondanks de verdoving enige mate van pijn kunnen ervaren. Wat voor invloed heeft pijn op ons leven, hoeveel pijn wordt er geleden en wat voor mate van sedatie kan worden toegepast?

Signaal dat er iets verkeerd is

Zodra we in of aan het lichaam pijn ervaren, dan is het altijd een teken dat er iets aan de hand is. Het kan gaan om schade aan weefsel door bijvoorbeeld een diepe snee of botbreuk, maar er kunnen ook zenuwen bekneld zijn geraakt. Daarnaast kunnen inwendige vergroeiingen (tumor) en ontstekingen veel ongemak veroorzaken. Hoeveel pijn een persoon lijdt, hangt zeer van de omstandigheid af en hoe het lichaam op de aandoening reageert. Om helderheid te verkrijgen in hoeveel een patiënt werkelijk pijn heeft, is de pijnscoremeting opgesteld. Op basis daarvan kan de behandelend arts een inschatting maken van hoe het moet worden behandeld.

Operaties, verdoven en herstel

Als de schade aan het lichaam enorm is, kan de persoon veel pijn lijden. Ook operaties kunnen met veel pijn verlopen en dus dient men plaatselijk of compleet te zijn verdoofd, zodat chirurgische handelingen zonder overlast voor de patiënt kunnen worden uitgevoerd. Afhankelijk van de mate van ingrijpen of schade aan het lichaam wordt sedatie daarop afgesteld, zodat tijdens herstel of de operatie de persoon er geen last van heeft. Ook dient er veel aandacht te worden geschonken aan pijnbeperking na de operatie. Zo kan bijvoorbeeld een Epidurale anesthesie achterblijven, zodat na operatie plaatselijk verdoving wordt toegediend.

Menswaardig sterven

Bij sommige ziekten of aandoeningen neemt het aandeel pijn dermate toe, waardoor het leven ondraaglijk wordt. Het zorgt ervoor dat de patiënt onnodig moet lijden, ondanks de toegediende sedatie of medicatie. Het kan er aanleiding voor zijn dat men menswaardig wil sterven door euthanasie toe te passen. Hoe wordt deze handeling geregeld en hoe gaat het verder in zijn werk?
Uit narcose, wakker worden tijdens de operatie!

Uit narcose, wakker worden tijdens de operatie!

We vertrouwen erop dat tijdens een operatie alles goed gaat, omdat we ons lichaam in handen van een chirurg geven. Vaak gaat de operatie goed ook, omdat de patiënt onder narcose is gebracht. Toch gaat…
Menswaardig sterven: euthanasie

Menswaardig sterven: euthanasie

In Nederland, België en een beperkt aantal regio’s van de VS is het mogelijk om euthanasie uit te laten voeren om zo het leven op een menswaardige manier te beëindigen. Het houdt in dat artsen na toes…
Aanraking om pijn bij zieke te beperken: invloed oxytocine

Aanraking om pijn bij zieke te beperken: invloed oxytocine

Wordt men ziek, dan staat men er vaak alleen voor. Juist het geven van voldoende aandacht en aanraking (slechts de hand vastpakken is voldoende), zorgt ervoor dat het lichaam de gunstige neurotransmit…
Pijn, welke soorten zijn er te onderscheiden?

Pijn, welke soorten zijn er te onderscheiden?

Krijgen we een ongeval, ziekte of lichamelijke aandoening, dan is de kans vrij groot dat het gepaard gaat met pijn. Dit is het signaal afgegeven aan ons hersenen in het geval er iets mis is. Het kan d…
Pijnbestrijding operatie: lokale verdoving, algehele narcose

Pijnbestrijding operatie: lokale verdoving, algehele narcose

Een operatie kan een zeer kleine ingreep (incisie) of zeer ingrijpend zijn. Bij een long- of hartoperatie kan het zijn dat de borstkas moet worden opengemaakt om zo voldoende ruimte te hebben. Pijn ka…
De pijnscoremeting en verdoving: hoeveel pijn heb jij?

De pijnscoremeting en verdoving: hoeveel pijn heb jij?

Pijn is een relatief begrip, waarbij de ernst ervan lastig aan anderen is uit te leggen. Hoeveel overlast een persoon aan de pijnsensatie heeft kan zeer verschillend zijn. Het kan zijn dat men pijn he…
Palliatieve sedatie: verminderen lijden terminale patient

Palliatieve sedatie: verminderen lijden terminale patient

De laatste levensfase van de terminale persoon wordt meer dragelijk gemaakt door palliatieve sedatie toe te passen. Dit is een vorm van zorg waarbij de overlast van de klachten wordt verminderd, door…
Contactpijn door ontregelde neurotransmitters: fibromyalgie

Contactpijn door ontregelde neurotransmitters: fibromyalgie

Snel pijn hebben zonder dat er veel gebeurt, kan worden veroorzaakt door weefselreuma. De weke delen van het lichaam doen daarbij snel pijn door toedoen van ontregelde neurotransmitters. Denk aan het…
Sudeck dystrofie: overmatige pijn, zwelling na fysiek trauma

Sudeck dystrofie: overmatige pijn, zwelling na fysiek trauma

Ernstige pijnlijke spieren, gewrichten of ledematen na een fysiek traumatische ervaring wordt posttraumatische Sudeck dystrofie genoemd. Daarbij kan de pijn in eerste instantie zeer overheersend zijn,…
Gepubliceerd door Geinformeerd op 04-09-2013, laatst gewijzigd op 08-09-2018. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.