Geinformeerd » Specials » Registratie bedrijfsbedenksels

Hoe kan een bedrijf zijn ideeën beschermen?

Hoe kan een bedrijf zijn ideeën beschermen? Ideeën en gemaakte werken vallen onder bedenksels, waarmee het valt onder het auteursrecht. Het is een belangrijk recht waarover de maker alleen beslist wat ermee gaat gebeuren. Dit betekent dat anderen toestemming moeten vragen voordat er iets mee gebeurt. Dit recht is niet een automatisch recht zeker binnen de zakelijke markt. Registratie moeten ervoor zorgen dat anderen er niet van gebruik mogen maken. Hoe kunnen bedenksels worden geregistreerd en wat kunnen de zakelijke belangen daarbij zijn?

Het intellectueel eigendom

Ieder bedenksel dat door een persoon wordt bedacht, valt onder het auteursrecht. Men is eigenaar van de voortvloeisels van de eigen gedachten zo ook ideeën welke leiden tot een merk, boek, gat in de markt enzovoorts. Het is voor een ander niet toegestaan om gebruik te maken van het bedenksel, zonder dat er concrete toestemming door de kopierechthouder is verleend. Het intellectueel eigendom beschermt de belangen van de bedenker van werken. Bedenkt men als auteur een boekwerk of men maakt als kunstenaar een doek of beeld, dan heeft deze het alleenrecht om daarover beslissingen te maken. Is men werkzaam binnen de zakelijke markt dan is dit geen automatisch recht. Ondernemers dienen voor bescherming een en ander te registreren om zo de belangen vast te leggen.

Ontwikkelingen en bedrijfsideeën

Iedere onderneming heeft belangen voortvloeiend uit ideeën en marktontwikkelingen. Om het bedrijfseigendom te laten worden, dient daartoe het patent te worden aangevraagd. Dit is een document waarin staat wat op welk moment is bedacht, waarop de ontwikkelaar aanspraak maakt. Het wordt centraal geregistreerd bij het Centraal Octrooiregister en kan via elk octrooibureau worden aangevraagd. Uitgangspunt is dat het altijd voldoende onderscheidend vermogen van andere ideeën heeft. Eenmaal vastgelegd dan heeft de onderneming voor minimaal tien jaar het recht om ervan te profiteren. Concurrenten die er gebruik van willen maken, zullen daartoe toestemming moeten vragen. Dit wordt geregeld middels een contractuele verbintenis, welke tezamen gaat met een financiële compensatie. Wat houdt het octrooirecht in?

Voorkomen schade en winstderving

Voor boeken en schilderijen ligt het copyright compleet bij de auteurs. Dit is anders bij bedrijven. Indien men een bedrijf opzet dient men de onderneming te voeren onder een naam en bijpassend logo. Zo maakt het bedrijf onderscheid van andere bedrijven. Daarnaast maakt de onderneming eveneens gebruik van merken, welke worden gebruik voor de herkenning van producten. Deze dienen te worden beschermd omdat concurrenten er anders gebruik van kunnen maken. Om de kans op schade en winstderving te minimaliseren dienen deze tekens te worden vastgelegd, zodat schenders aangepakt kunnen worden. Hoe kun je het auteursrecht aanvragen?

Hoe worden bedrijfsbedenksels verder geregistreerd en hoe wordt verder retailwinst gemaximaliseerd?
Wat is intellectueel eigendom en hoe krijg je alleenrecht?

Wat is intellectueel eigendom en hoe krijg je alleenrecht?

Iedere maker of bedenker van een stuk of werk heeft daarover automatisch het intellectueel eigendom. Dat houdt feitelijk in dat diegene ook het recht heeft om alleen te besluiten wat er verder met het…
Hoe kun je het auteursrecht aanvragen?

Hoe kun je het auteursrecht aanvragen?

Zodra een persoon een werk bedenkt middels schrijven, schilderen of ontwerpen, dan heeft diegene daarover het auteursrecht. Op zich is dat een automatisch recht, mits het op persoonlijke basis is beda…
Wat houdt het octrooirecht in?

Wat houdt het octrooirecht in?

De ontwikkeling van producten en het hebben van vernieuwende ideeën dienen concreet te worden beschermd. Binnen de zakelijke wereld maar ook voor privé-uitvinders geldt dat men daarover het patent moe…
Het nut van merkenrecht en bescherming tegen merkmisbruik

Het nut van merkenrecht en bescherming tegen merkmisbruik

Tussen bedrijven en op de markt gebrachte producten wordt onderscheid gemaakt door het voeren van logo’s en merken. Wil men binnen een afzetmarkt een bepaald product of dienst aan de man brengen dan d…
AdBlocker: gratis lezen of diefstal en schending copyright?

AdBlocker: gratis lezen of diefstal en schending copyright?

Veel mensen maken gebruik van AdBlocker, om daarmee de invloed van advertenties te minimaliseren. Het zorgt ervoor dat men teksten zoals bij InfoNu zonder aanvullende (bedrijfs)informatie of aanbiedin…
Gepubliceerd door Geinformeerd op 22-01-2013, laatst gewijzigd op 05-11-2020. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties