Geinformeerd » Specials » Retailwinst

Hoe kan een winkel winsten optimaliseren?

Hoe kan een winkel winsten optimaliseren? Winkels en detailhandelaren willen klanten tevredenstellen, door altijd het product op een kwalitatief niveau aan te bieden. Om dat te bereiken dient de winkel aantrekkelijk te zijn ingericht. Het gaat daarbij om strategische reclamepunten en moeten de gewenste producten op een gesorteerde manier in de schappen te liggen. Wordt daar niet aan voldaan dan kan de klant zonder aankopen vertrekken. Met wat voor aspecten kan de winkel rekening houden om zo de consumenten tevredenheid hoog te houden en om goede winsten te draaien?

De klant is koning

De eisen van de klant zijn altijd leidend. Wat zijn de eisen van de klant en hoe kan men tot een aankoop worden verleid? Waar moet een product aan voldoen en hoe kan de inrichting van de winkel daarop van invloed zijn? Het gaat altijd om de klanttevredenheid om zo goede omzetresultaten te bereiken. Luistert een winkel of het personeel niet naar wat de consument wil, dan kan men vertrekken zonder een aankoop te hebben gedaan. Er dient een beleid te worden gevoerd waarbij de klant voor gaat. Zonder tevreden klanten kan men namelijk geen zaken doen. Het is dan ook de vraag op welke manier efficiënt op de consument kan worden gereageerd.

Meer verkopen door winkelinrichting

Binnen een winkel of retailaanbieder worden producten aangeboden via productgroepen. Hoe zijn die binnen de winkel opgedeeld? Productgroepen welke raakvlakken met elkaar hebben, dienen uiteraard bij elkaar te staan. Daarnaast is het de vraag hoe alle producten binnen de winkel worden opgesteld en in de schappen bewaard. De klant wenst uiteraard de boodschappen te doen in een aantrekkelijk uitziende winkel, waarbij de schappen niet claustrofobisch werken. Er moet worden nagedacht hoe men de winkel inricht en hoe de producten geleidelijk aan opgebouwd moeten worden. Daarnaast dient de klant via de presentatie overgehaald te worden om meer te kopen. Handig opgestelde reclame, demonstratiepunten en instore communicatie kunnen daarbij helpen. Hoe kan de winst worden vergroot door de schappen te optimaliseren?

Specialisatie

Een aspect van goed zaken doen is dat men gaat specialiseren waarin men goed is. Indien een winkel niet goed is in voorraadbeheer en distributie dan kan het verstandig zijn om die zaken uit handen te geven. Het is van belang om te specialiseren in die zaken welke van belang zijn voor het voortbestaan van de onderneming en het behalen van goede winstcijfers. Bijzaken doen er dan niet toe. Denk bijvoorbeeld aan webwinkels, waarbij via het internet goederen aan de man worden gebracht. De webwinkel trekt klanten aan en regelt de administratieve handelingen waarna een distributeur uit voorraad het bestelde volgens contract met de webwinkel bij de klant aan huis levert. Wat zijn de voordelen van fulfillment levering?

Hoe worden retailwinsten gemaximaliseerd en welke leidinggevenden zijn noodzakelijk voor een bedrijf?
Belang van social media strategie voor bedrijfsresultaten

Belang van social media strategie voor bedrijfsresultaten

Het gebruik van social media neemt per maand per jaar stevig toe en steeds meer mensen en dus consumenten maken ervan gebruik. Veel mensen maken uitgebreid gebruik van het internet, Hyves, Facebook en…
Verandermanagement bij reorganisatie

Verandermanagement bij reorganisatie

Meerdere oorzaken kunnen aanleiding zijn voor het vertrek van een directeur, wijziging van management of aanpassen van bedrijfsprocessen. Het kan reeds langdurig zijn gepland, maar kan ook per ommegaa…
Retail winstmaximalisatie middels CPFR

Retail winstmaximalisatie middels CPFR

Door collaborative planning, forecasting en replenishment toe te passen kunnen voor de toeleverende partij als de retailverkoper optimale winstcijfers worden behaald. Het behelst de verbetering van de…
Wat houdt schapoptimalisatie voor een winkel in?

Wat houdt schapoptimalisatie voor een winkel in?

In de winkel of bij de retailaanbieder worden veelal producten aangeboden middels uitstalling in schappen. Vele rekken met producten welke geordend zijn per productgroep staan daarbij gerangschikt in…
Pas SWOT analyse toe om meer omzet te realiseren

Pas SWOT analyse toe om meer omzet te realiseren

Om als ondernemer met de tijd een succesvolle winstgevend bedrijf te leiden, dient tijdig op veranderingen ingespeeld te worden. De afzetmarkt en de wensen van de consument veranderen continu en daaro…
Gepubliceerd door Geinformeerd op 15-01-2013, laatst gewijzigd op 05-11-2020. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.