Geinformeerd » Specials » Uitkeringsaanvraag

Waar krijg je mee te maken bij een uitkeringsaanvraag?

Waar krijg je mee te maken bij een uitkeringsaanvraag? Krijg je te maken met ontslag, dan moet je een WW-uitkering aanvragen. Maar ook als je ziek, arbeidsongeschikt of als je complicaties tijdens of na de zwangerschap hebt, dan heb je recht op een uitkering. Verschillende redenen kunnen er aanleiding voor zijn, dat je een uitkering bij het UWV moet aanvragen. Denk aan de WW, ZW, WIA, WAZO, WGA, Wajong enzovoorts. Hoe kun je in deze gevallen een uitkering aanvragen en wat zijn je rechten daarbij?

Hoeveel krijg je?

Uiteraard is het altijd van belang om te weten hoeveel je krijgt met een uitkering. Sommige uitkeringen zijn gebaseerd op de mate van arbeidsongeschiktheid en andere uitkeringen vullen het loon compleet aan. Uiteraard geldt daarbij wat het uitgangspunt is van de uitkering, waarom krijg je het en wat vult het aan? Bij een zwangerschapsverlof moet de vrouw complete aandacht geven aan herstel en dus wordt 100% van het laatst verdiende loon vergoed. Dit is uiteraard anders indien er sprake is van een WGA-uitkering, waarbij de persoon deels zelf nog inkomen moet genereren. Hoe reken je dus zelf de compensatie uit op basis van je laatst verdiende loon?

Ontslag en uitkering

Indien je ontslag op staande voet krijgt, heb je nooit recht op een uitkering behoudens de bijstand. Betreft het echter een ontbinding van het arbeidscontract wegens bedrijfseconomische redenen of van rechtswege, dan kun je direct een WW-uitkering aanvragen. Dit kan ook als het met wederzijds goedvinden is gebeurd, echter krijg je wel te maken met een fictieve opzegtermijn. Wat houdt dit in en wat voor consequenties kan de ontslagreden verder op je uitkering hebben?
Hoe is het salaris geregeld bij zwangerschapsverlof?

Hoe is het salaris geregeld bij zwangerschapsverlof?

Ben je zwanger, dan heb je voor en na het bevallen wettelijk gezien recht op zwangerschapsverlof. Dat houdt in dat je niet hoeft te werken, maar wel recht hebt op loon. Je salaris wordt namelijk netje…
Kun je na je studie WW aanvragen? Eisen voor een uitkering

Kun je na je studie WW aanvragen? Eisen voor een uitkering

Heb je je studie afgerond of stop je ermee dan kan het zijn dat je werkloos wordt. Een afgeronde studie betekent namelijk niet automatisch dat je een baan hebt. Soms duurt het een aantal weken tot maa…
Hoe kun je een aanvulling op de uitkering krijgen?

Hoe kun je een aanvulling op de uitkering krijgen?

Heb je weinig tot geen inkomen en praktisch geen vermogen, dan kun je aanspraak maken op financiële aanvulling vanuit de overheid. Dit kan leiden tot een extraatje, maar ook tot kwijtschelding van hef…
Reken zelf uit hoeveel WW of WIA uitkering jij krijgt

Reken zelf uit hoeveel WW of WIA uitkering jij krijgt

Raakt men het werk kwijt wegens bedrijfseconomische omstandigheden dan komt men in de Werkloosheidswet. Bij ziekte is dat de Wet voor Inkomen en Arbeid. In beide gevallen wil men zekerheid hebben omtr…
Fictieve opzegtermijn bij ontslag met wederzijds goedkeuren

Fictieve opzegtermijn bij ontslag met wederzijds goedkeuren

Wegens omstandigheden kan het voor beide partijen duidelijk zijn, dat het arbeidsverband beter ontbonden kan worden. Zowel werknemer als werkgever zijn het erover eens en dus wordt het ontslag met wed…
Wijzigingen Wajong uitkering: hoeveel uitkering krijg je?

Wijzigingen Wajong uitkering: hoeveel uitkering krijg je?

Is men als jongere wegens een handicapt deels of geheel arbeidsongeschikt, dan heeft die persoon recht op een Wajong uitkering. In de Wet Werk en Arbeidsondersteuning Jongehandicapten is geregeld wat…
Gepubliceerd door Geinformeerd op 04-07-2013, laatst gewijzigd op 05-11-2020. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.