Geinformeerd » Specials » Ziekteverzuim

Rechten en plichten bij ziekteverzuim van werknemer

Rechten en plichten bij ziekteverzuim van werknemer Gaat men een arbeidscontract aan dan is het de bedoeling dat de werkgever taken voor de werkgever gaat verrichten waarvoor een salaris tegenover staat. Het kan echter voorkomen dat men ziek wordt en dus het werk moet afzeggen. Een andere reden waarom men niet op het werk verschijnt is middels concreet verzuim. Wat is het verschil, wanneer heeft men wel recht op inkomen en hoe kan het leiden tot ontslag?

Meldplicht en registratie

Is men ziek of blijft men afwezig dan dient dit op dagelijkse basis aan de werkgever te worden vermeld. Er moet duidelijkheid zijn aangaande wat er aan de hand is en waarom men niet aanwezig kan zijn. Ziekte vormt een legitieme vorm van afwezigheid waarbij de werkgever wel salaris moet blijven vergoeden. Indien het echter structureel verzuim betreft dan kan het opvallen binnen de bedrijfsadministratie de zogeheten verzuimregistratie. Waarom heb je meldplicht bij ziekte, waarom is de registratie van essentieel belang voor ondernemers en hoe kan het onverhoopt leiden tot ontslag?

Herplaatsing bij ziekte en loondoorbetaling

Is er sprake van ziekte dan heeft de werkgever de verplichting om loon door te betalen. Dit is namelijk een verplichting bij ziekte over een periode van maximaal twee jaar, waarbij de werknemer recht heeft op zeventig procent van het laatst verdiende loon. Uiteraard is daarvan sprake bij een werkelijke ziekte. Ziekteverzuim daarentegen is onjuist gebruik van de regeling en dus dient de werkgever daarbij waakzaam te zijn. Is er sprake van een langdurige ziekte dan is de werkgever verplicht om gepast werk binnen de organisatie te vinden. Daartoe is de Wet Verbetering Poortwachter opgesteld. Wat voor rechten en plichten heb je als zieke werknemer en waar kun je op rekenen?

Wat zijn de aspecten van ziekteverzuim en hoe is het gerelateerd aan ontslag?
Pas op met veelvuldig ziekteverzuim! Ontslag is mogelijk

Pas op met veelvuldig ziekteverzuim! Ontslag is mogelijk

Indien er een arbeidscontract is aangegaan, moet de werknemer taken uitvoeren voor de werkgever. Daarbij is aanwezigheid tussen bepaalde tijdstippen verplicht. Het kan echter voorkomen dat de werkneme…
Verzuim, ziekte, afmelden: de invloed op inkomen en ontslag

Verzuim, ziekte, afmelden: de invloed op inkomen en ontslag

Een keer je niet goed voelen kan iedereen overkomen. Een griepje of heb je iets anders opgelopen, het kan er aanleiding voor zijn dat je je ziek meldt. Hoe goed een persoon zich voelt hangt van vele f…
De herplaatsingsplicht bij ziekte en reorganisatie

De herplaatsingsplicht bij ziekte en reorganisatie

Bedrijven en overheidsinstanties kunnen in financieel slecht vaarwater terechtkomen, waardoor een reorganisatie onafwendbaar zal zijn. Bij een overheidsinstelling is een ontslag bij reorganisatie geen…
Verzuimregistratie bespaart op werknemersonkosten

Verzuimregistratie bespaart op werknemersonkosten

Gedurende het werkende bestaan van personeel raakt men ziek en wordt men veelal weer beter. De gezondheid is een duur goed en daar heeft men dan ook tijd voorover om goed te herstellen bij ziekte. Toc…
Laag ziekteverzuim percentage door slechte economie

Laag ziekteverzuim percentage door slechte economie

Gaat het goed met een bedrijf of economie dan nemen we het er allemaal van. Maar als het slecht gaat dan moet de broekriem worden aangetrokken, waarbij ook wordt gelet op ziekteverzuim. Omdat tijdens…
Verzuurd werkklimaat wegens treiteren of pesten collega

Verzuurd werkklimaat wegens treiteren of pesten collega

Pesten op school komt geregeld voor, maar ook volwassenen kunnen het collega’s aanzienlijk moeilijk maken. Dagelijkse treiteringen, verbaal en soms fysiek geweld kunnen aan de orde van de dag zijn. He…
Gepubliceerd door Geinformeerd op 05-07-2013, laatst gewijzigd op 05-11-2020. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties