Geinformeerd » Specials » Ontslagen

Je rechten binnen het ontslagrecht

Gaat het economisch minder dan kan het voorkomen dat werknemers worden ontslagen. Ook diegene die reeds langdurig bij een werknemer in dienst zijn geweest lopen kans daarbij op straat te komen staan. Het zorgt voor veel onzekerheid omtrent de toekomst en de emoties kunnen hoog oplopen. Wat zijn de rechten en plichten van de werknemer bij ontslag?

Rechten en plichten

Krijg je te maken met ontslag dan heeft het grote gevolgen voor jou als persoon maar ook voor je gezin. Het zorgt ervoor dat je tijdelijk verstoken bent van inkomen en daardoor moet je een beroep doen op een WW uitkering. Toch mag een werkgever je niet zomaar ontslaan aangezien je als werknemer met een arbeidscontract voor onbepaalde tijd vele rechten hebt opgebouwd. De werkgever heeft dus de verplichting om aan een aantal voorwaarden te voldoen indien het tot een ontslag komt. Wat zijn de wettelijke redenen van ontslag en waar heb je verder recht op als je onverhoopt toch op straat komt te staan?

Redenen van ontslag

Uiteraard moet de werkgever voldoen aan de wet voordat het tot een ontslag komt. Toch is het voor jou als werknemer niet altijd even duidelijk wat wel of niet mag. Zo kan het gebeuren dat je door werkdruk met psychische problemen thuis komt te zitten. In dat geval mag je niet zomaar worden ontslagen aangezien je ziek thuis zit. Gaat het echter slecht met de onderneming dan kan er sprake zijn van ontslag wegens bedrijfseconomische redenen waarbij het om collectief ontslag gaat. In dat geval dient de werkgever ook aan speciale voorwaarden te voldoen alvorens een ontslagvergunning wordt verstrekt. Wat zijn de vereisten waaronder een ontslag kan worden aangezegd? Lees verder over alle aspecten aangaande ontslagen worden en het ontslagrecht in onderstaande artikelen.

Hoe is verder ontslag gerelateerd aan ziekteverzuim?
Ontslagrechten: waar heb je recht op als je wordt ontslagen?

Ontslagrechten: waar heb je recht op als je wordt ontslagen?

Wordt er gedreigd met ontslag, dan dien je als werknemer te weten wat je rechten zijn. De reden van ontslag moet namelijk aan de wet voldoen. Je krijgt dus te maken met het ontslagrecht met aspecten z…
Mijn baas is een psychopaat en heeft macht over mij!

Mijn baas is een psychopaat en heeft macht over mij!

Bedrijven moeten goed draaien en daartoe worden door de directie managers als baas aangesteld. Men draagt verantwoordelijkheid over de eigen prestaties van de afdeling, waarbij men het personeel naar…
Ik neem ontslag! Wat zijn de gevolgen van ontslag nemen?

Ik neem ontslag! Wat zijn de gevolgen van ontslag nemen?

Er zijn meerdere omstandigheden op het werk, waarbij je ontslag wilt nemen. Je kunt niet door dezelfde deur met je baas, je hebt ergens anders betere mogelijkheden of je ziet het niet meer zitten binn…
Plan B bij dreigend ontslag, wat ga je doen?

Plan B bij dreigend ontslag, wat ga je doen?

Gaat het slecht met het land. dan draaien bedrijven meestal niet goed. Tijdens een recessie is het reëel dat ook jouw bedrijf moet bezuinigen of snijden, door onder andere mensen op straat te zetten.…
Ontslag door psychische druk werkgever, mag dat?

Ontslag door psychische druk werkgever, mag dat?

Wegens een conflict met de werkgever, een gespannen werksfeer of overspannenheid kun je als werknemer ziek thuis komen te zitten. Door de spanningen in het lichaam met de geestelijke druk kun je het n…
Disfunctioneren, heb ik recht op ontslagvergoeding?

Disfunctioneren, heb ik recht op ontslagvergoeding?

Als oudere werknemer kan het je overkomen dat de veranderingen binnen de organisatie zo snel gaan, dat je het niet meer kunt bijbenen. Tot dusver ging het allemaal nog naar tevredenheid, echter het la…
Fictieve opzegtermijn bij ontslag met wederzijds goedkeuren

Fictieve opzegtermijn bij ontslag met wederzijds goedkeuren

Wegens omstandigheden kan het voor beide partijen duidelijk zijn, dat het arbeidsverband beter ontbonden kan worden. Zowel werknemer als werkgever zijn het erover eens en dus wordt het ontslag met wed…
Ontslag wegens bedrijfsbeëindiging, is er een vergoeding?

Ontslag wegens bedrijfsbeëindiging, is er een vergoeding?

Houdt een onderneming ermee op, dan heeft het altijd grote gevolgen voor het personeel. Betreft het een faillissement dan kan het betekenen dat personeel direct naar huis moet, zonder dat er sprake is…
Behoud je baan door met de elleboog te werken

Behoud je baan door met de elleboog te werken

Komt er een ontslagronde aan dan valt het altijd op! Diegene met een grote mond of ogenschijnlijk het meeste pocht bij de leidinggevende wordt er wederom niet uitgedaan. Het is een klaarblijkelijk vre…
Veranderen van werk, tips om een andere baan te vinden

Veranderen van werk, tips om een andere baan te vinden

Als het economisch minder gaat met een land dan komen veel mensen op straat te staan. Men komt in de WW en moet werk vinden door wekelijks de solliciatieplicht uit te voeren. Daarbij selecteert men no…
Is de reden van ontslag werkelijk dringend genoeg?

Is de reden van ontslag werkelijk dringend genoeg?

Het kan je zomaar overkomen: ontslag! Het gaat economisch niet goed of er valt iets voor op het werk, waardoor je wordt ontslagen. Het houdt in dat het arbeidscontract wordt ontbonden en je staat op s…
Welke stappen bij ontslag moet je voor jouw rechten nemen?

Welke stappen bij ontslag moet je voor jouw rechten nemen?

Gaat het slecht met het land of specifieke branche dan is de kans groot dat mensen wegens bedrijfseconomische redenen op straat worden gezet. Dit kan jou ook overkomen doordat jouw werkgever wegens de…
Eerder Verworven Competenties, EVC bij een sollicitatie

Eerder Verworven Competenties, EVC bij een sollicitatie

Gaat het economisch niet goed, dan kunnen velen van ons op straat komen te staan. Je komt in de WW en bent verplicht om te gaan solliciteren, zodat je snel weer aan de slag kunt gaan. De banen liggen…
Ontslagvergoeding, wat te doen met vergoeding bij ontslag?

Ontslagvergoeding, wat te doen met vergoeding bij ontslag?

Tegenwoordig kan het iedereen overkomen: ontslag! Indien er sprake is van een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen, dan valt het ontslag te wijten aan de werkgever en is er sprake van een breuk…
Werkloos thuis: ga online schrijven voor je toekomst

Werkloos thuis: ga online schrijven voor je toekomst

Je bent wegens bedrijfseconomische omstandigheden ontslagen en zit nu werkloos thuis. De arbeidsmarkt is slecht en dus ziet het er voorlopig niet naar uit dat je een nieuwe baan krijgt. Gelukkig zit j…
Collectief ontslagen worden: waar heb je recht op?

Collectief ontslagen worden: waar heb je recht op?

Bij reorganisaties komt het in slechte tijden jammer genoeg vaak voor dat werknemers ontslagen worden. Betreffen het een groot aantal ontslagen in één keer dan is er sprake van een collectief ontslag.…
Beroepswerkloze: maak van je werkloosheid een succes!

Beroepswerkloze: maak van je werkloosheid een succes!

Onverhoopt werkloos worden, het kan iedereen overkomen! Zeker tijdens een recessie is de kans groot dat het jou eveneens overkomt. Je komt in de WW terecht, waarnaast de toekomst er onzeker uitziet. E…
Gepubliceerd door Geinformeerd op 23-01-2013, laatst gewijzigd op 05-11-2020. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.