Geinformeerd » Specials » Belasting

Belastingafdracht bij loon en hypotheekrenteaftrek

Belastingafdracht bij loon en hypotheekrenteaftrek Iedereen moet belasting betalen, echter hoeveel er op jaarbasis moet worden betaald varieert. Enerzijds zijn er verschillende belastingschalen van toepassing, waarbij meerverdienenden relatief meer betalen. Door de staffeling weet iedereen dus precies hoeveel men moet afdragen. Anderzijds zijn er vele aftrekposten. Hoe is de belasting opgedeeld en hoeveel kan men weer terugkrijgen van de belasting?

Belasting over loon

Zodra je salaris uit arbeid ontvangt, dan betreft het bruto loon. Dit loon is feitelijk niet wat je op de betaalrekening gestort krijgt, aangezien er nog vele premies vanaf worden getrokken. Deze zijn standaard vastgelegd middels procentuele heffingen, welke via de fiscus worden afgedragen. De werkgever betaalt deze afdrachten vooraf, zodat de belastingdienst het bedrag reeds binnen heeft. Toch kun jij op basis van aftrekposten achteraf maar ook maandelijks het een en ander terugkrijgen. Hypotheekrenteaftrek vormt daarbij standaard het grootste aandeel.

Fiscale renteaftrek bij annuïtaire woningfinanciering

Sedert de hervorming van de renteaftrek kan rentebetaling - bij nieuw afgesloten hypotheken op basis van complete lineaire of annuïtaire aflossing binnen de looptijd - worden afgetrokken. Dat geldt eveneens bij over te sluiten hypotheken. Het zorgt ervoor dat de regering alsnog een deel meebetaalt bij jouw woningaankoop. Op basis daarvan kun jij dus reeds de voorlopige teruggaaf bepalen. Let wel dat de hoogte van de belastingteruggaaf is gekoppeld aan de WOZ waarde van de woning. Indien deze marktwaarde onder de hypotheekschuld komt (hypotheek staat onder water) dan kan het zijn dat je achteraf veel aan de belastingdienst moet terugbetalen. Pas dus op bij een dalende woningmarkt op zodat jouw belastingafdracht en –teruggave goed is geregeld.

Hoe kunt u van de annuïteitenhypotheek het rente- en aflossingsdeel per jaar uitrekenen?
Hoeveel belasting moet je betalen en hoeveel krijg je terug?

Hoeveel belasting moet je betalen en hoeveel krijg je terug?

Het bruto en netto loon verschillen vaak enorm van elkaar. Hoe kun je bepalen of de afgedragen belasting de juiste belastingafdracht is? Daarnaast is het uiteraard de vraag hoeveel je kunt terugkrijge…
Gepensioneerden gaan meer belasting betalen

Gepensioneerden gaan meer belasting betalen

We moeten bezuinigen om het land economisch te laten herstellen. Iedereen moet meebetalen, zo ook diegene die van het pensioen genieten. Tot dusver profiteert de oudere van een lage heffing op inkomst…
Dalende marktwaarde woning en terugbetalen belastingdienst

Dalende marktwaarde woning en terugbetalen belastingdienst

Gaat het slecht op de woningmarkt dan dalen de prijzen, maar daarmee daalt ook de marktwaarde van het onderpand. Op basis van het onderpand is een hypotheeklening verstrekt. De schuld blijft vaak hoog…
Renteaftrek annuïteitenhypotheek, hoeveel kun je aftrekken?

Renteaftrek annuïteitenhypotheek, hoeveel kun je aftrekken?

Je hebt de keus tussen meerdere hypotheekvormen, waarbij verschillende manieren van aflossing een andere mate van renteaftrek betekenen. Lineaire aflossing houdt een lineaire daling van de rentelasten…
Wat draag je aan belasting premies af, waar betaal je voor?

Wat draag je aan belasting premies af, waar betaal je voor?

Zodra je inkomen uit arbeid ontvangt moet je in Nederland premies en heffingen afdragen aan de belastingdienst. Daartoe zijn belastingschalen opgezet, zodat meer verdienenden meer loonbelasting moeten…
Hoe eerlijk is vernieuwde hypotheekrenteaftrek?

Hoe eerlijk is vernieuwde hypotheekrenteaftrek?

Om de woningmarkt betaalbaar te maken voor minder bedeelden, is in het verleden de hypotheekrenteaftrek bedacht. Het had tot doel om kapitaalaanwas voor armen of arbeiders te stimuleren. Het systeem i…
BTW verhogen tijdens recessie om bezuinigingen te vermijden!

BTW verhogen tijdens recessie om bezuinigingen te vermijden!

BTW oftewel de Belasting over de Toegevoegde Waarde wordt geheven over uiteenlopende producten, stoffen, goederen, medicijnen en diensten. Iedere keer als er een betaling wordt gedaan, dan ontvangt de…
Teruggave bij dalende renteaftrek berekenen

Teruggave bij dalende renteaftrek berekenen

Per 2014 is de hypotheekrenteaftrek dermate gewijzigd, dat u in toenemende mate minder kunt terugkrijgen. Veelverdieners met een hypotheek voelen het als eerste in de portemonnee, echter na 20 jaar vo…
Gepubliceerd door Geinformeerd op 10-12-2013, laatst gewijzigd op 05-11-2020. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.