Geinformeerd » Specials » Geelzucht

Geelzucht, het hebben van een gele huid en ogen

Geelzucht, het hebben van een gele huid en ogen Bij geelzucht kleurt de huid en het oogwit geel op, waarnaast de poep wit kan zijn en urine donkerbruin. De aandoening kan echter door uiteenlopende redenen worden veroorzaakt. Denk aan leverproblemen, steentjes in de galwegen of syndromen waarbij bilirubine niet aan gal wordt toegevoegd. Geelzucht kan lichte tot heftige complicaties hebben, veroorzaken. Wat houdt geelzucht in en hoe wordt het veroorzaakt?

Leverproblemen

Drinkt men veel alcohol dan kan levercirrose ontstaan, waardoor het orgaan minder goed gaat functioneren. Ook ziekten of aandoeningen kunnen de lever dermate aantasten, waardoor afvalstoffen minder goed worden gefilterd. Het kan ertoe leiden dat die afvalstoffen lichamelijke processen verder gaan aantasten. Indien het tot geelzucht leidt, dan is er sprake van bilirubine accumulatie.

Galstenen

Door de lever wordt gal afgescheiden, welke in de galblaas wordt bewaard. Op het moment dat de maag enig voedsel aan de dunne darm afgeeft wordt er gal aan toegevoegd. Oftewel bilirubine wordt met de ontlasting afgevoerd. Het kan voorkomen dat er steentjes van gal ontstaan waardoor de galwegen verstopt raken. Het zorgt ervoor dat gal niet kan worden afgevoerd, waardoor afvalstoffen het lichaam op een andere manier moeten verlaten.

Bilirubine opbouw

Uiteenlopende redenen kunnen er aanleiding voor zijn, dat bilirubine in het lichaam opbouwt. Denk ook aan een genetische afwijking waardoor het syndroom van Dubin-Johnson ontstaat. De lever krijgt niet de juiste proteïnen meer waardoor bilirubine niet wordt afgevoerd. Bilirubine opbouw zorgt ervoor dat de huid, oogwit, vloeistoffen en slijmvliezen geel kleuren.

Hoe leidt bilirubine accumulatie tot geelzucht en hoe kunnen leveraandoeningen er eveneens aanleiding voor zijn?
Bilirubine als overblijfsel van hemoglobine bloed: geelzucht

Bilirubine als overblijfsel van hemoglobine bloed: geelzucht

Om goed te kunnen functioneren zijn we direct afhankelijk van voldoende rode bloedlichaampjes en de mogelijkheid om daarbij zuurstof te vervoeren. Hemoglobine kan aan ijzerdeeltjes worden gekoppeld, w…
Syndroom van Alagille: hartruis, geelzucht en jeuk huid kind

Syndroom van Alagille: hartruis, geelzucht en jeuk huid kind

Door toedoen van problemen aan de galwegen en lever kan het lichaam van het jonge kind slecht afvalstoffen afvoeren. De continue opbouw zorgt ervoor dat er meerdere fysieke en soms geestelijke complic…
Ziekte van Wilson: hepatitis, levercirrose, groene oogkring

Ziekte van Wilson: hepatitis, levercirrose, groene oogkring

Nemen we voeding in, dan krijgen we kleine hoeveelheden koper binnen. Koper is van wezenlijk belang bij meerdere lichaamsprocessen. Een teveel aan koper wordt daarnaast via de ontlasting afgevoerd, zo…
Gele koorts: geelzucht, nierpijn, en bloedbraken

Gele koorts: geelzucht, nierpijn, en bloedbraken

In de zuidelijke tropische regionen van de wereld heerst volop de ziekte gele koorts. Het is een virusinfectie dat via de steek van een mug wordt overgedragen, waarna het de lymfklieren, weefsels en o…
Resusfactor: geelzucht baby, miskraam of doodgeboren kind

Resusfactor: geelzucht baby, miskraam of doodgeboren kind

Reeds vanaf de bevruchting van een eicel ligt vast wat voor bloedgroep het kind krijgt. Het kan gaan om bloedgroep A, B, AB of O. Toch is er een aanvullend onderscheid zijnde de resusfactor. Dit is ee…
Goedaardige geelzucht: syndroom van Dubin-Johnson

Goedaardige geelzucht: syndroom van Dubin-Johnson

Als de lever niet goed werkt of is aangetast, dan kan geelzucht ontstaan. Sommige varianten kunnen veel overlast of ernstige complicaties geven. In het geval van het syndroom van Dubin-Johnson is er s…
Leverkanker herkennen: hoe herkent men kanker aan de lever?

Leverkanker herkennen: hoe herkent men kanker aan de lever?

De lever is een belangrijke zuiveraar van het lichaam en is verantwoordelijk voor uiteenlopende noodzakelijke processen. Door inname van gifstoffen (roken, alcohol) of zwaarlijvigheid kan levercirrose…
Galactosemie: glucose-, energietekort en geelzucht baby

Galactosemie: glucose-, energietekort en geelzucht baby

Door een drietal genetische afwijkingen kan galactosemie optreden. Het is een stofwisselingsziekte, waarbij galactose uit voeding niet in glucose kan worden omgezet. Daardoor heeft het lichaam onvoldo…
Gepubliceerd door Geinformeerd op 29-01-2015, laatst gewijzigd op 19-03-2019. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Lusi, Rgbstock