Geinformeerd » Specials » Recessie

Invloed van politiek op stagnatie en economische groei

Invloed van politiek op stagnatie en economische groei Hoe goed het met ons land gaat, hangt van vele aspecten af. Meest belangrijke is wel hoe goed de overheid de economie stimuleert, zodat alles draaiende blijft. Populistische politiek heeft daarbij een zeer negatief effect, aangezien bijzaken de hoofdtoon gaan voeren. Het is van groot belang dat er stevig beleid wordt doorgevoerd, zodat het land weet waar het aan toe is en daarnaast de economie met investeringen wordt gestimuleerd. Wat voor gevolgen heeft slecht politiek beleid op de economische toestand van het land?

Bezuinigingen versus innovatie

Deze twee elementen staan tijdens een recessie altijd op gespannen voet. Wegens overheidsredenen mogelijk aangestuurd door Europese eisen dient er te worden bezuinigd, waardoor er geen geld meer wordt geïnvesteerd in innovatie. Innovatie is echter essentieel voor technologische ontwikkelingen en voorsprong op andere omringende landen. Bij weinig investering in innovatie zullen anderen landen het voortouw nemen en zal economische voorspoed ook die landen eerder aandoen. Door teveel bezuinigen en innovatie investeringen te vergeten, zal een economie slechts traag weer opgang kunnen komen.

Het is crisis, wat nu?

Zodra het land in een economische crisis verkeert, dan zitten we in een recessie. Het zorgt ervoor dat er zwaar moet worden bezuinigd. Toch komen crises iedere zoveel jaar voor en iedere generatie heeft zeker enkele daarvan meegemaakt. Voordat een economie weer kan aantrekken, dient het land door een diep dal te gaan. Velen zullen daardoor worden ontslagen. Geleidelijk aan zal via overheidsinvesteringen en aantrekkende export het land er weer bovenop krabbelen. Wat zijn de tekenen van herstel indien de economie gaat aantrekken?

Wat voor invloed heeft een recessie en hoe leidt restschuld daarbij tot vele problemen voor vele gezinnen?
Stabiele politiek werkt gunstig voor de conjunctuur

Stabiele politiek werkt gunstig voor de conjunctuur

Hoe je het ook wendt of keert, de economie zit vastgeketend aan de de werking van hoog- en laag conjunctuur. Dit vormt de balans tussen vele factoren, waarbinnen wij als Nederland maar ook Europa binn…
Iedere generatie kent een financiële crisis

Iedere generatie kent een financiële crisis

Een crisis komt, maar gaat ook weer voorbij. Zolang het goed gaat met de economie en de burgers dan klagen we niet. Anders wordt het als er weer een crisis de revue passeert. Het is een normaal voorko…
Strategisch kiezen is dat verstandig?

Strategisch kiezen is dat verstandig?

Binnen een democratie heeft de kiezer het voor het zeggen en leidt de uitslag tot een representatieve afvaardiging in de kamer. Vaak ontstaat er door de mening van burgers in combinatie met de politie…
Waarom is innovatiebeleid noodzakelijk voor een land?

Waarom is innovatiebeleid noodzakelijk voor een land?

Innovatie is de enige manier om omzet en winsten levendig te houden. Het is van belang dat ondernemers en bedrijven tijdig geld in ontwikkeling gaan investeren, zodat daarmee toekomstige afzet kan wor…
Wanneer trekt een economie weer aan? Tekenen van herstel

Wanneer trekt een economie weer aan? Tekenen van herstel

‘Het zal nog jaren duren voordat er economisch herstel zal zijn’ is een vaak gehoorde opmerking tijdens minder gunstige tijden. We klagen als Nederlandse burger vaak snel, omdat we het altijd zo goed…
Waarom is bezuinigen tijdens slechte tijden noodzakelijk?

Waarom is bezuinigen tijdens slechte tijden noodzakelijk?

Gaat het economisch slecht met een land dan is er sprake van een recessie. Voor die slechte tijden heeft het land goede tijden gekend, waarbij uitgaven op een veel hoger niveau lagen. Gaat het minder…
Bezuinigen leidt tot uitholling sociale zekerheid en zorg

Bezuinigen leidt tot uitholling sociale zekerheid en zorg

Gaat het economisch minder met ons land, dan is het logisch dat er bezuinigingen moeten volgen. Iedereen moet de broekriem aantrekken, zodat het land er weer bovenop komt. Bezuinigen kunnen op verschi…
BTW verhogen tijdens recessie om bezuinigingen te vermijden!

BTW verhogen tijdens recessie om bezuinigingen te vermijden!

BTW oftewel de Belasting over de Toegevoegde Waarde wordt geheven over uiteenlopende producten, stoffen, goederen, medicijnen en diensten. Iedere keer als er een betaling wordt gedaan, dan ontvangt de…
Overwinst: extra winst bank benadeelt burger en overheid

Overwinst: extra winst bank benadeelt burger en overheid

Zijn er veel spelers op de markt, dan moeten banken scherpe rentestanden hanteren om hun marktaandeel te bewaren. Is er een beperkt aantal instellingen actief, dan kunnen zij geleidelijk aan de rentev…
Gepubliceerd door Geinformeerd op 08-09-2013, laatst gewijzigd op 05-11-2020. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Ambroz, Rgbstock