Geinformeerd » Specials » Restschuld

Dalende woningmarkt problematiek

Woning prijsdalingen in combinatie met een slechte economie zorgt voor veel ongerustheid bij burgers en woningeigenaren. Het vormt de basis voor een negatieve spiraal op de woningmarkt en verdere economie. Consumentenvertrouwen daalt en men gaat steeds minder spenderen. Consequentie is dat men meer kans loopt op een hoge restschuld indien het komt tot een gedwongen verkoop. Wat zijn de probleem vormende aspecten binnen de woningmarkt?

Restschuld bij woningverkoop

Bij terugnemende woningprijzen en een dalende economie komen veel mensen snel in de problemen. Enerzijds is er sprake van de afname van de woningwaarde welke de hypotheekschuld inhaalt en anderzijds neemt de kans op ontslag wegens bedrijfseconomische redenen toe. Het aantal gezinnen dat in deze omstandigheid komt kan dan snel toenemen. De maandelijkse kosten van de hypotheek kunnen niet meer worden betaald, waardoor de situatie voor de geldverstrekker ondraaglijk wordt. De woning dient gedwongen te worden verkocht om de schade voor de bank te beperkten. Deze dwingende maatregel kan altijd worden afgedwongen indien de hypotheeknemer de contractuele verplichtingen niet nakomt. Door verkoop loopt men snel een aanzienlijke restschuld op, omdat mogelijk ver onder de werkelijke marktwaarde wordt verkocht. Voor veel mensen vormt de restschuld problematiek bij gedwongen woningverkoop een aanzienlijk probleem waarvan men niet snel afkomt.

Waardoor wordt restschuld veroorzaakt?

Een dalende marktwaarde van de woning ten opzichte van een relatief hoge schuld houdt in dat er snel een groot verschil kan ontstaan. De reeds afgeloste schuld verdampt als sneeuw voor de zon, omdat prijsdalingen veel sneller verlopen dan de mate van aflossing. Is de markt dermate slecht dat de gemiddelde waarde van huizenprijzen dalen, dan loopt men snel een groot verschil op. Daardoor kan men bij een gedwongen verkoop de restschuld snel oplopen, zeker als de verkoopprijs onder de laatste marktwaarde ligt. Wat is de invloed van het hiaat tussen marktwaarde en verkoopprijs?

Stimulatie van de woningmarkt

Bij een dalende woningmarkt heeft iedereen er voordeel aan dat de woningmarkt wordt gestimuleerd. Indien men moet wachten tot de economie aantrekt, dan kan het vaak nog lang duren voordat er herstel komt. De overheid heeft hierin een belangrijke taak om één en ander voor huizenbezitters te verbeteren. Het is dan ook belangrijk dat er een goed stimuleringsplan wordt opgesteld om de woningmarkt bij dalende prijzen uit het slob te trekken. Zonder stimulering blijft een woningmarkt op slot zitten!

Wat is de invloed van restschuld bij gedwongen verkoop en hoe leidt de woningmarkt onder een recessie?
Wat is het nut van de NHG, Nationale Hypotheek Garantie?

Wat is het nut van de NHG, Nationale Hypotheek Garantie?

Wilt u een hypotheek afsluiten dan heeft u de keus om te kiezen voor de NHG of juist niet. Dit is de Nationale Hypotheek Garantie, waarbij de garantie wordt gegeven dat betalingen kunnen worden gedaan…
De voordelen van woningruil verkoop

De voordelen van woningruil verkoop

Het ruilen van huizen om deze te verkopen is reeds een oud fenomeen, echter het raakt in de vergetelheid gedurende economisch goede tijden. Het duikt als populaire verkoopmethode op als de woningmarkt…
Problemen kamerverhuur bij woningverkoop

Problemen kamerverhuur bij woningverkoop

Extra inkomsten genereren middels de verhuur van een kamer werkt zeer goed en velen in het land profiteren ervan. Men kan daarmee een deel van de hypotheeklast betalen, waardoor extra ruimte binnen he…
Verschil tussen de marktwaarde en verkoopprijs

Verschil tussen de marktwaarde en verkoopprijs

Tussen de marktwaarde van een woning en de feitelijke verkoopprijs kan een verschil zitten. Zowel bij stijgende als een dalende woningmarkt kan dit grote invloed hebben op de winst en verlies bij woni…
Restschuld kwijtschelden via het waarborgfonds van de NHG

Restschuld kwijtschelden via het waarborgfonds van de NHG

Indien de woningprijzen dalen bij een slechte economie, dan lopen steeds meer mensen het risico om verlies te lopen bij een gedwongen verkoop. In sommige omstandigheden kan het voorkomen dat de hypoth…
Aflossing hypotheek: hoeveel heb je na zoveel jaar afgelost?

Aflossing hypotheek: hoeveel heb je na zoveel jaar afgelost?

Je gaat een hypotheeklening aan voor de lange termijn, waardoor je 30 jaar aan een schuld vast zit. Het aangaan van een schuld is een belangrijke beslissing, omdat het om een groot bedrag gaat. We gaa…
Hoever staat jouw hypotheek onder water?

Hoever staat jouw hypotheek onder water?

Indien het niet goed gaat met de woningmarkt, dan kan het veel zorgen of financiele problemen geven. In het verleden is vanaf 2008 een dalende trend ingezet, waardoor vele woningbezitters in de proble…
Zonder stimulering blijft een woningmarkt op slot zitten!

Zonder stimulering blijft een woningmarkt op slot zitten!

Vanuit Europa wordt opgelegd dat er niet meer dan 3% tekort op de overheidsfinanciën mag zijn. Is dit niet het geval, dan dient er te worden bezuinigd. Het gevaar bestaat echter dat de politiek teveel…
De restschuld problematiek bij gedwongen verkoop

De restschuld problematiek bij gedwongen verkoop

Wegens grote onzekerheden binnen de woningmarkt alsmede instabiele politiek kunnen woningprijzen geruime tijd dalen. Meer en meer huiseigenaren kunnen in de problemen komen, doordat men niet meer aan…
Wat zijn de consequenties van een betalingsachterstand?

Wat zijn de consequenties van een betalingsachterstand?

Iedereen moet zijn verplichtingen nakomen, echter soms zorgt een omstandigheid ervoor dat betalingen niet kunnen worden gedaan. Ontslag of een overlijden kan ervoor zorgen dat de financiële situatie e…
Gedwongen verkoop met restschuld en schuld wegwerken

Gedwongen verkoop met restschuld en schuld wegwerken

Als het economische mindere tijden zijn - zoals tijdens een recessie en krimpende markt - dan zijn mensen niet meer geneigd om een woning te kopen. Dat houdt in dat de waarde van de woning afneemt en…
Dalende marktwaarde woning en terugbetalen belastingdienst

Dalende marktwaarde woning en terugbetalen belastingdienst

Gaat het slecht op de woningmarkt dan dalen de prijzen, maar daarmee daalt ook de marktwaarde van het onderpand. Op basis van het onderpand is een hypotheeklening verstrekt. De schuld blijft vaak hoog…
Gepubliceerd door Geinformeerd op 23-01-2013, laatst gewijzigd op 05-11-2020. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.